اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1793
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 14 دی 1388
14 دی 1388

مجنون حاضر به جواب

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

مجنوني
درعبورازشهري
داد ميزد
عشاقان شهر
حس بوييدن
تن يار
عشق است يا شهوت؟
عاشقي
باز آمد و گفت
عشق
مجنون فرياد زد
پس عشق
حجمه حسي است
که شهوت نامي
عاشقي ديگر
بازآمدوگفت:
گر زهرزه ايي
زشهوت
کام گيري
باز عشق است
مجنون گفت
حجمه اش کم
گربيش باشد
آري
باز عشق است
عاشق ديگر
برآشفت و گفت
پس چه عشقي است
که بعد کام
بي درنگ
خاموش است
مجنون گفت
عمرآن عشق کم
نوع آن عشق
عشق خاموش است
عاشقي ديگر
خروشان آمدو
بانگ زد
عاشقم من اما
کامي زشهوت
تا کنون نگرفتم
مجنون گفت
اي جوان
کامت سبز
همچنان
عاشق باش
ليک
انتظارت سخت است


آرش-بندر عباس

ابر تگ‌ها: مجنون حاضر به جواب شاعر آرش حسين زاده رضا حسين زاده شعر

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1811
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 14 دی 1388
14 دی 1388

بندرم

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

بندرم
باز من هستم
آرش
من همان بنده
در بندم
در بند
روزهایی
سیاه و خط خطی
در بند
روزگاریی
عبوس و پاپتی
بندرم
بندرگاهت
پر زکشتی باد
ساحلت
پرزعشق
آزادی باد
حال ما هم
بد نیست
روزگاریست
هوایش
بندریست

بندریست
از عشق
نه چون تو
پر زکشتی
لیک
زکشتی نیز
خالی نیست
راستی
آن زمین لرزه
یادت نیست؟
بند بند
ترکهایش
دیگر
درخانه هایت
باقی نیست؟
من نیز اینک
چون تو
در بندبند
وجودم
هیچ بندی
از گلایه
دگر
باقی نیست
چاره ام چیست
مینویسم
اینک
برایت
بندرم
روزگارم
بد نیست

آرش-بندر عباس-زمستان ۱۳۸۸

ابر تگ‌ها: شعر بندرم آرش حسين زاده رضا حسين زاده

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1898
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 11 دی 1388
11 دی 1388

تکرار واژه‏ها یکی از جنبه ‏های اعجاز عددی قرآن است

دسته بندی: ⥀دين و مذهب-مسايل وحديث

تکرار واژه‏ها، یکی از جنبه‏های اعجاز عددی قرآن است که سایت«زاویه» در این پست از سایت خود، با ذکر چند مثال به بررسی این نوع اعجاز قرآن پرداخته است.

در آغاز با اشاره به هماهنگی تعداد واژه‌های تکراری قرآن : کلمه دنیا 115 بار و کلمه آخرت نیز 115 بار تکرار شده‏است. کلمه گیاه 26 بار و کلمه درخت هم 26 بار، کلمه تابستان گرم 5 بار و کلمه زمستان سرد نیز 5 بار، زکات 32 بار و برکت هم 32 بار، شراب 6 بار و مستی هم 6 بار، فقر 13 بار و ثروت هم 13 بار، فرشته 88 بار و شیطان هم 88 بار، بهشت 77 بار و جهنم هم 77 بار، شیاطین 68 بار و ملائک هم ۶۸ بار، حیات 71 بار و کلمه موت هم71 بار در قرآن استفاده شده است.

همچنین: کلمه یوم به معنای روز به صورت مفرد 365 بار به تعداد روزهای سال شمسی در قرآن به کار رفته‏است و به صورت تثنیه و جمع 30 بار به تعداد روزهای ماه، کلمه شهر به معنای ماه، ۱۲ با در قرآن دیده می‏شود، یعنی درست به تعداد ماه‏های سال، کلمه الساعه در قرآن 24 بار به کار رفته‏است. «سماوات السبع» یا «سبع سماوات» یا «هفت آسمان» 7 بار استفاده شده است. سجده و مشتقات آن 34 مرتبه به کار رفته که برابر مجموع سجده‏های 1۷رکعت نماز شبانه روزی است. مشتقات وحی به تعداد اوصیای الهی 12 بار به کار رفته‏است. لفظ شیعه و مشتقاتش 12 بار و مشتقات فرقه 72 بار به تعداد 72 فرقه اسلامی به کار رفته‏است.

در پایان با اشاره به مسئله ژنتیکی مطرح شده در قرآن و تعداد کروموزوم‏های انسان‏ : ساختمان ژن انسان‏ها بستگی به نوع کروموزوم‌هایی دارد که در ژن موجود است. فرق میان زن و مرد در نوع 23 جفت کروموزومی است که در ژن هر کدام موجود است. در هر انسان مؤنث 23 جفت کروموزم xx و در هر انسان مذکر 23 جفت کروموزوم xy وجود دارد. در قرآن کریم هم 23 بار اسم زن و 23 بار اسم مرد به صورت واضح به کار رفته‏است.

ابر تگ‌ها: قرآن اعجاز تكرار واژه عدد