اطلاعات مطلب
12 اردیبهشت 1388

پرواز به سوي عشق ...

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

پرواز به سوی عشق ...

چو بلبل عاشق توی هر خانه نرفتیم
بی قصد و امید ، دیدن گلخانه نرفتیم

ما پر زدیم ز بال عشق به سوی یاران
در جاده مقصود ، ره بیگانه نرفتیم

همراهی نداریم جملگی یاری وفادار
بی یار در هیچ خانه و کاشانه نرفتیم

با تیر ره عشق نشستیم چه بسیار
دلخسته شدیم ، به سوی غمخانه نرفتیم

با اهل سخن قانع شدیم به مکتب عشق
با بی خبر آنجا ، به سخنخانه نرفتیم

شایسته رسیدیم به سرمنزل و مقصود
بی خانه شدیم ، به سوی میخانه نرفتیم

در وادی عشق گر همه بیمار و مکدر
نزد هر طبیب و هر دواخانه نرفتیم

سر دفتر مان را نوشتیم که خدایی است
بی ذکر و امیدش به نماز خانه نرفتیم

خصم عاشقی رنج می دهد هر عاشقی را
آزرده شدیم ، جمع عزاخانه نرفتیم

با شعر و غزل نکته بجوشد همه زیبا
بی ذکر و قلم روسوی جانانه نرفتیم

با اهل دل همراه و که طاهر شده شاعر
ما اهل قلم هیچ ره دیوانه نرفتیم
***
میر حمزه طاهری هریکنده ای (نوپا)

ابر تگ‌ها: پرواز به سوی عشق شعر نو