اطلاعات مطلب
16 فروردین 1388

شعر تقديم به سايت بزرگ زاويه دات كام

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

به نام خدا
تقديم به سايت بزرگ زاويه دات كام
http://www.zavyeh.com

وقت آنلاين ، سايتمان است ، زاويه
بس مطالب ، جاودان است ، زاويه

بس خبر ها گر تو باشي بي خبر
نكته بر خطش روان است ، زاويه

شعر و دانلود و فضاي عالي اش
ديده را بودن عيان است ، زاويه

هك و نرم افزار ها و بس فلش
چشمه زانجا ، فوران است ، زاويه

بس مدير و جمله جوياي خبر
بس خبرها ، در ميان است ، زاويه

متحد ، يك دست و آنلاين خبر
وب گذر را آشيان است ، زاويه

از نظر تا گفتگو ها با مدير
آرش آني ، خوش زبان است ، زاويه

آخر اين سايت عظيم و پر نظر
جمله را ورد زبان است ، زاويه

در فضايش مي درخشد ، نكته ها
بس ستاره آسمان است ، زاويه

نوپا گر چه مدير است ، شعر آن
خامه بر دفتر روان است ، زاويه

***
نوپا

ابر تگ‌ها: شعر تقدیم به سایت زاویه وقت آن لايني www.zavyeh.com