اطلاعات مطلب
30 تیر 1388

نیست هیچ بارانی اینجا ....... بندر نمی بارد

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

بندر چرا نمی بارد

*** نیست هیچ بارانی اینجا ***
در کنار پنجره
من
حسرت یک قطره باران
آسمانی گرم و روشن
ابر ها
در کوچ فردا
با وجودش در زمستان
آرزوی نم نم آن
بس نگاهها آسمانی
نیست هیچ بارانی اینجا
با وجود باد خشمگین
شهر پیدا نیست هر جا
گرد و خاک هم در هوایش
می پرند
حیران و ویران
در خیالم
با نگاهش
نم نم باران چه زیبا
تا بشوید شهر تشنه
نیست هیچ بارانی اینجا
موج
در ساحل چه زیبا
می نشیند روی سنگها
قایق صیاد را او
می برد
در خواب و رویا
ماهیان رنگ رنگش
در دل دریا فراوان
منتظر
از ریزش آن
نیست هیچ بارانی اینجا
 
میر حمزه طاهری هریکنده ای(نوپا)


ابر تگ‌ها: نیست هیچ بارانی اینجا مير حمزه طاهري