اطلاعات مطلب
11 اردیبهشت 1389

قصه دیار سبزم در شمال ...

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

قصه دیار سبزم ...

قصه ای می گویم ..
بس گران و افتخار
می کند همراهی ام
شعر من ، تا انتها

می نویسم ، روستا
مردمانش سخت کوش
از کشاورزش تا ...
کودکانش ، جنب و جوش

کوشش جمعیتی
باغ و شالیزار و دشت
چهره سبزینه اش
در صفایند در سکوت

گرچه دورم من کنون
غربت هستم در جنون
ذهن بیمارم ، گاه
می شمارد در درون

پیر مرد روستا
زخم دست و پرچروک
در تلاش و انتظار
تا به هنگام حصول

مهر قلب مادرم
فکر فردای من است
در فضای سینه اش
دل به من دارد هنوز

پیر شده این مادرم
موهایش شد سپید
بر من دور از وطن
چشم به راه و پر امید

خم شده پشت پدر
همت و او درتلاش
گرچه پیر و او بزرگ
سرور است و افتخار

می رسد بر گوش من
صوت قرآنش هنوز
جاودان در دفترم
خط زیبایش ، چه جور

روستا را مظهری است
هم صفا و هم تلاش
گرچه دائم کاری اند
جمله پیوندند و خوش

طاهری را قصه ای است
از دیارش در شمال
آنقدر می خواندش
تا رود در خواب ناز
***
میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

ابر تگ‌ها: قصه دیار سبزم شعر شعر مازندرانی شاعر مازندرانی میرحمزه طاهری هریکنده شعر هریکنده شاعر محلی

اطلاعات مطلب
4 مرداد 1388

شعر یعنی ...

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

شعر یعنی ...

شعر یعنی ، احساس و یک هنر
شعر یعنی ، ردپا و در گذر

شعر یعنی ، قالب و وزن و ردیف
شعر یعنی ، امتیاز و بس حریف

شعر یعنی ، نکته های عارفان
شعر یعنی ، شکوه های عاشقان

شعر یعنی ، خانه در احداث عشق
شعر یعنی ، ریشه در میراث عشق

شعر یعنی ، جانمازی در ادب
شعر یعنی ، هم شگفتی هم عجب

شعر یعنی ، نکته از دل می زند
شعر یعنی ، گفته بیدل می زند

شعر یعنی ، دریایی در زبان
شعر یعنی ، دنیایی در بیان

شعر یعنی ، چکه هایی از درون
شعر یعنی ، آیه هایی از برون

شعر یعنی ، با دل همساز است و بس
شعر یعنی ، با دل همراز است و بس

شعر یعنی ، چشمه هایی از غزل
شعر یعنی ، غنچه هایی از ازل

شعر یعنی ، با ترانه سازگار
شعر یعنی ، با بهانه یادگار

شعر یعنی ، نامه های پر سخن
شعر یعنی ، تازه های این زمن

شعر یعنی ، شعر نو و انجمن
شعر یعنی ، نو بهاری از سخن

شعر یعنی ، تازه از شعر قدیم
شعر یعنی ، شاعران را شد حریم

شعر یعنی ، در لباسی شاد و غم
شعر یعنی ، در عبایی نثر و نظم

شعر یعنی ، طالبانش در صفند
شعر یعنی ، حامیانش باورند

شعر یعنی ، بوسه های فکر من
شعر یعنی ، ناله های بکر من

شعر یعنی ، سازش حرف دلم
شعر یعنی ، حافظ دور و ورم

شعر یعنی ، در کنارش ماهری
شعر یعنی ، در رکابش ( طاهری)
***
میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

ابر تگ‌ها: شعر یعنی میرحمزه طاهری