اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1870
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 11 خرداد 1388
11 خرداد 1388

زندگی

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

شعر شمالی (شرق گیلان) و ترجمه آن:
شعر به زبان شرق گیلانی
 
 
زندگی؛ زندگی نگو
او پاییز درخت موندنه
هریته روز
یه ته برگ سر
هیتو؛ای باد مین
سرگردونه
یعنی بونه
یته روز
نردوبونی ویگیرم
اون جی
جور بشوم
ای برگون
هرته که خنم
دو باره از نو باگنم؟

یا وقتی که
او جوور ایسم
می غریب روزنه
تشکه بزنم
تا به همیشه دشکنام؟
موکه دونم
ای روزون
دهیچ وقت
برنگردنن
بشوم
می کوشتی مدادی
ویگیرم
می آرزون
یته بپسیه کاغذ سر
هیچی خو ویسین
دچینم!!

****ترجمه فارسی:
زندگی؛ به آن زندگی نگو
مثل آن درخت پاییزی است
که هر روزش
روی یک برگ
در این باد(پاییزی)
سرگردان است
یعنی خواهد شد
یک روز
نردبانی را بردارم
و از آن
بالا بروم
و این برگها را
هرکدام که دوست داشته باشم(روزهای خوب)
دوباره از روی درخت پایین بیاندازم؟

یا آن زمانی که
در آن بالا هستم
روزهای غریبی وتنهاییم را
بردرخت گره بزنم
تا که همیشه آنجا بچسبند(پایین نیایند)
من که میدانم
این روزها
دیگر هیچ زمان
به عقب بر نمی گردند
بروم
مداد کوچکم را
بردارم
و آرزوهایم را
بر روی کاغذی پوسیده
برای خودم بیفایده و بی دلیل
بنویسم(بگذارم-مرتب کنم)

رضا حسین زاده

ابر تگ‌ها: شعر لنگرودي شعر شرق گيلاني شعر گيلگي شعر گيلكي با ترجمه