اطلاعات مطلب
5 آبان 1388

میلاد امام هشتم (امام رضا (ع) مبارک باد

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

پیشاپیش میلاد امام هشتم شیعیان را به عموم مسلمانان جهان به خصو ص به مدیران و دست اندرکاران سایت زاویه تبریک و تهنیت عرض می نمایم:

میلاد امام رضا


رضا بمو اماره شاد هکرده

صفا بمو اماره یاد هکرده

امام هشتمین بمو که بوم

جهون ره پر ز عدل و داد هکرده


***

reza bemo emare shad hakerdeh

sefa bemo emare yad hakerdeh

emame hashtomin bemo ke bavem

jehonre per ze adloo dad hakerdeh


***

ترجمه فارسی

امام رضا (ع) به دنیا اومد و باعث شادی امت اسلام شده است.

و با به دنیا اومدن امام هشتم حال و هوای ما دگرگون شد.

امامی به دنیا اومد که با قدوم پاکش جهان را پر از عدل و داد کرده است.


***

میر حمزه طاهری هریکنده ای (نوپا)


ابر تگ‌ها: شعر مازندراني میلاد امام رضا

اطلاعات مطلب
12 فروردین 1388

بيشه با بهار (شعر مازندراني به همراه تلفظ انگليسي و ترجمه فارسي)

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

شعر مازندراني به همراه ترجمه فارسي
بيشه با بهار
بيشه با نوروز سلطون بك و بو بيته چه جور
گوشه گوشه با بهارماه رنگ و رو بيته چه جور
سبزه ريگ دارنه دهون ، با ونوشه ككي مار
جان خداي دور بگردم ، البسو بيته چه جور
***
تلفظ انگليسي
bisheh ba behar
bisheh ba noroze selton bek o bo bayteh che jor
goshe goshe ba beharma rang o ro bayteh che jor
sabzeh rik darneh dehon ba vanosheh kakkimar
jan khedayeh dor bagerdem albeso bayteh che jor

***
ترجمه فارسي
دشت و صحرا با بهار
دشت و صحرا با آمدن بهار و سال نو تغيير كرده است .
و با وجود بهار و روئيدن گل و شكوفه همه جا رنگ و رنگ و زيبا شده است.
سبزه هم با گلهاي رنگارنگ زيبا و رنگارنگ شده است.
و اين همه زيبايي همه از لطف و رحمت خداوند بزرگ مي باشد و من او را شكر مي كنم.
***
مير حمزه طاهري هريكنده اي نوپا

ابر تگ‌ها: بيشه با بهار شعر مازندراني

اطلاعات مطلب
20 اسفند 1387

در وصف بهار شعر مازندراني به همراه تلفظ انگليسي و ترجمه فارسي

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

هلي داره تن اسبه پوش بهييه
زمين و صحرا سبزه روش بهييه
ونوشه اينجه ، اونجه بيه بيشار
قشنگي بيشه گوش تا گوش بهييه
***
تلفظ انكليسي
halidare tan esbeh posh bahiyeh
zamin o sahra sabzeh rosh bahiyeh
vanosheh injeh onjeh bayeh bishar
gheshangi bisheh gosh ta gosh bahiyeh
***
ترجمه فارسي
با آغاز فصل بهار و سال نو درخت آلوچه با شكوفه هاي سفيد و زيبا خودش را نشان مي دهد.
و همچنين همه جاي زمين سر سبز و خرم به نظر مي رسد و همه از نشانه هاي خداوند بزرگ مي باشد.
و گلهاي زيبا و خودرو در دشت و صحرا بيدار شده و زيبايي بهار را چند برابر مي كنند.
و گوشه تا گوشه دشتها با وجود گلها و سبزه ها زيبايي خاصي را ايجاد كرده است.
***
مير حمزه طاهري هريكنده اي نوپا

ابر تگ‌ها: شعر مازندراني وصف بهار