اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1811
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 14 دی 1388
14 دی 1388

بندرم

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

بندرم
باز من هستم
آرش
من همان بنده
در بندم
در بند
روزهایی
سیاه و خط خطی
در بند
روزگاریی
عبوس و پاپتی
بندرم
بندرگاهت
پر زکشتی باد
ساحلت
پرزعشق
آزادی باد
حال ما هم
بد نیست
روزگاریست
هوایش
بندریست

بندریست
از عشق
نه چون تو
پر زکشتی
لیک
زکشتی نیز
خالی نیست
راستی
آن زمین لرزه
یادت نیست؟
بند بند
ترکهایش
دیگر
درخانه هایت
باقی نیست؟
من نیز اینک
چون تو
در بندبند
وجودم
هیچ بندی
از گلایه
دگر
باقی نیست
چاره ام چیست
مینویسم
اینک
برایت
بندرم
روزگارم
بد نیست

آرش-بندر عباس-زمستان ۱۳۸۸

ابر تگ‌ها: شعر بندرم آرش حسين زاده رضا حسين زاده