اطلاعات مطلب
15 اردیبهشت 1388

مسافر ...

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

انتظار ...

قطره مي بارد دلم بيتاب است
گونه هايم از غمت سيلاب است

چشمه مي جوشد ز چشمم ، تشنگي
در پيت بس تشنه و ميناب است

دل مريض و بي قرار در كوي عشق
با سراب جاده ، دل درخواب است

منتظر تا ديدنت ، تا كي ، چرا؟
در اجابت قصه ام ، ايجاب است

مي درخشد ديده ام با اشك شوق
همچو شبنم برگلش بي خواب است

تا به عشق آن نگاهت انتظار
در هوايت چشم من در قاب است

مي شمارم لحظه ها را آسمان
شب به جايت عاشق و مهتاب است

دل وفاق و بس اميد و آرزو
هر دعايم ، خواسته ، استجاب است

در نمازم عشق و شكر و سجده ها
بوسه بر سجاده و معراب است

مي شود آرامشم ، شعر و غزل
هم روان و رتبه هم اعراب است

طاهري گر عاشق است و منتظر
ريشه در دل ، شعر هاي ناب است
***
مير حمزه طاهري هريكنده اي نوپا

ابر تگ‌ها: شعر انتظار