اطلاعات مطلب
17 تیر 1388

دل بستن به سرمایه های زندگی

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

این شعر مربوط به آن دسته از افرادی است که به زندگی دنیوی دل بسته اند و همه چیز را در این دنیا که در مقابل جهان آخرت به سراچه ای مثل خورده است خلاصه می کنند و در پی سرمایه های زندگی با راه نادرستی که قدم برداشته اند می باشند و هیچ وقت به آن دنیا فکر نمی کنند و بعد از مردن فقط با یک کفن میروند و بس ...

شعر مازندرانی

( با تلفظ انگلیسی و ترجمه فارسی)

(سرمایه های دنیوی)

ته مال و خشی دنیا دله ، خنده سوزه
بمردی فقط کفن ته تن ، صحنه روزه
ته بار سفر ، خوبی بونه ، تا روز فردا
سرمایه بی ارزش ، غوز اون بالای غوزه
***
تلفظ انکلیسی

te mal o kheshi denya deleh khandehe sozeh
bamerdi feghat kafen tereh sahneheh rozeh
te bare safer khobi boneh ta rozeh ferda
sarmayeh bi arzesh ghoze on balayeh ghozeh
***
ترجمه فارسی

خوبی و خوشی ها و مال و منال دنیوی تو را شاد و سرحال می کند.
با مردن همه این مال و منال از تو جدا شده و کفن تورا در بر می گیرد.
و در این صورت فقط خوبی ها و کارهای شایسته تو در این دنیا و آن دنیا باقی می ماند.
و سرمایه های دنیوی به جز گرفتاری چیزی دیگری نیست و فقط مختص این دنیا می باشد.
***
میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

ابر تگ‌ها: دل بستن به سرمایه های زندگی شعر مازني