اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 2853
  • نويسنده: khandanpoor
  • تاريخ: 6 دی 1390
6 دی 1390

ولایت فقیه و مردم سالاری

دسته بندی: ⥀دين و مذهب-مسايل وحديث

چکیده : اصل ولایت فقیه ، ریشه در ولایت معصومان (ع) و سیرۀ پیشوایان دین دارد . این ولایت ، ضامن دینی بودن و مشروع بودن امور و حاکمیت در جامعه دینداران به ویژه شیعیان است . ولایت مطلقه ، نقطه مقابل ولایت حسبیه است و عهده داری تمامیت قلمرو حاکمیت و سرپرستی در حد پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) است. قلمرو و حدود ولایت مطلقۀ فقیه ، همان دستورات و اهداف اسلام است که همگی تحت اختیار و سرپرستی پیامبر (ص) و دیگر پیشوایان معصوم بوده است. این ولایت مغایرتی با معصوم نبودن فقیه ندارد ؛ زیرا نایبان خاص معصوم (ع) هم مقام عصمت نداشتند ولی از ملکه عدالت برخوردار بودند. ولی فقیه نزدیک ترین فرد به معصوم است و با شرایط علم ، عدالت ، تدبیر ، شجاعت و آگاهی به مسائل روز، هرگز جهالت ها و دروغ مانند ضلمی بودن مثلث و سیاه بودن ماست را نخواهد گفت . اصل ولایت فقیه، وقتی با پذیرش اختیاری مردم همراه شود، مردم سالاری اسلامی رقم می خورد که در انقلاب اسلامی ایران تحقق یافته است.
 
باسمه الحق ولایت فقیه و مردم سالاری چکیده : اصل ولایت فقیه ، ریشه در ولایت معصومان (ع) و سیرۀ پیشوایان دین دارد . این ولایت ، ضامن دینی بودن و مشروع بودن امور و حاکمیت در جامعه دینداران به ویژه شیعیان است . ولایت مطلقه ، نقطه مقابل ولایت حسبیه است و عهده داری تمامیت قلمرو حاکمیت و سرپرستی در حد پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) است. قلمرو و حدود ولایت مطلقۀ فقیه ، همان دستورات و اهداف اسلام است که همگی تحت اختیار و سرپرستی پیامبر (ص) و دیگر پیشوایان معصوم بوده است. این ولایت مغایرتی با معصوم نبودن فقیه ندارد ؛ زیرا نایبان خاص معصوم (ع) هم مقام عصمت نداشتند ولی از ملکه عدالت برخوردار بودند. ولی فقیه نزدیک ترین فرد به معصوم است و با شرایط علم ، عدالت ، تدبیر ، شجاعت و آگاهی به مسائل روز، هرگز جهالت ها و دروغ مانند ضلمی بودن مثلث و سیاه بودن ماست را نخواهد گفت . اصل ولایت فقیه، وقتی با پذیرش اختیاری مردم همراه شود، مردم سالاری اسلامی رقم می خورد که در انقلاب اسلامی ایران تحقق یافته است. کلید واژه: پیامبر (ص) ، ولایت فقیه، ولایت مطلقه، عصمت،معصوم،حکومت، مردم سالاری. دیباچه اصل ولایت فقیه ریشه در مذهب تشیع دارد که از دیرباز توسط امامان معصوم به منظور پایایی و پویایی و بالندگی خط پیامبران (ع) طرح شده است . روشن است که خط ولایت در درازنای تاریخ ، از پیشینه و امتداد فزون تری نسبت به نبوت و امامت برخوردار بوده است . از این رو ولایت در بر دارندۀ ولایت نبی، ولایت امام معصوم و ولایت فقیه است . این نکته بیانگر این حقیقت است که ولایت در زندگی اجتماعی و دینی امت، یک حبل المتین و عروه الوثقایی با جایگاهی محوری و شریف بوده، که فرض گسست آن ریسمان استوار و مهم و مقدس، گسست وحدت ؛ امنیت و سستی در روند تکاملی امت در عرصه های فردی و اجتماعی را در پی خواهد داشت . یکی از سنت های جاوید خداوندی که بر پایۀ آموزه های قرآنی ، تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد ، سنت جانشینی در میان پیامبران و پیشوایان دین بوده است . بر این بنیاد ، زمام هدایت امت را نمی توان بدون آینده نگری و حساب و کتاب رها کرده و از اندیشۀ فرایند آن پس از مرگ هر نبی و امام و ولی فراغت جست . علامه محمدرضا حکیمی در این باره با اشاره به واقعۀ غدیر می گوید : « بر دعوت های اسلام : دعوت به یکتا پرستی ، حریت ، عدالت ، نماز و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر نیز چهارده قرن گذشته است؛ اما اینها حقایق زمانی نیستند؛ حقایق ابدی اند. اینها را با واحد زمان نمی توان سنجید ؛ با واحد انسان و واحد « حیات انسانی » باید سنجید . و به دیگرسخن، اینها حقایق خدایی اند که تا جاودان دگرگونی نیابند ؛ چنان که قرآن فرموده است: «ولن تجد لسنه الله تحویلا». محتوای غدیر نیز یکی از همین حقایق خدایی و ابدی است که تا هر لحظه که فجری بدمد و طلوعی باشد و روزی آید، حقیقت آن ـ از نظر منطق الهی ـ باید حاکم بر زندگی و زندگی باشد.»[1] پس نه پیامبران و نیز پیامبر اعظم (ص) از دغدغۀ روزگاران پس از خویش به دور بودند و نه امامان معصوم (ع) فارغ از چنین اندیشه ای بودند. فقیه کیست ؟ فقیه کسی است که فقه می داند و فقه به دو معنا به کار می رود: 1ـ معنای عام ؛ یعنی آگاهی به تمامیت دین که عقاید، اخلاق و احکام را در بر دارد . 2ـ معنای خاص؛ یعنی آگاهی به حقوق و احکام شرعی. فقه ، ژرف کاوی و ژرف اندیشی در دین است که خداوند در قرآن کریم، نخبگان مردمان و دارندگان زمینۀ فهم و بصیرت را به آن سمت و سو فرا خوانده است: « و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون . » [2] و سزاوار نیست که اهل ایمان همگی رهسپار ( جهاد ) شوند . اما چرا از هر فرقه ای از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین پژوهی کنند و چون به نزد قومشان باز گشتند ، ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند ؟ مفسران از جمله میبدی ، زمخشری ، ابوالفتوح و طبرسی ، از ابن عباس نقل کرده اند که چون خداوند در این سوره تأکید بسیار در امر جهاد فرموده است ، اصحاب رسول الله (ص) گفتند که هیچ کدام از ما از هیچ غزوه یا سریه ای باز نمی مانیم و همگی به جهاد می رویم و خداوند با تعبیر نفی ، نهی می فرماید که مؤمنان نباید همگی به جهاد روند و پیامبر (ص) را تنها بگذارند ؛ بلکه باید طایفه ای همراه پیامبر (ص) بمانند و در حضور او قرآن و علم دین ، از واجبات و مستحبات بیاموزند. قاسمی از غزالی نقل می کند که مراد از فقه در عصر اول ، بیشتر علم آخرت بوده است ؛ یعنی اصول عقاید و اخلاق ؛ نه لزوماً و فقط فقه اصطلاحی یعنی علم فروع [3]. ولایت یعنی چه ؟ راغب اصفهانی در معنای واژۀ ولایت می گوید : « دو چیز هرگاه چسبیده و کنار هم قرار گیرند که شیء سوم ، میان آن دو ، فاصله ای پدید نیاورد و پیوند شان را از هم نگسلد ، واژۀ ولی معنی و مفهوم پیدا می‌کند.»[4] ولایت به کسر واو و فتح واو هر دو در زبان عربی به کار می رود . در تفاوت این دو واژه، گفته اند که وَلایت به معنای محبت و یاری کردن است ؛ اما ولایت معنای مدیریت ، امارت و سرپرستی می دهد . با اشاره به چنین ولایتی است که قرآن دربارۀ پیامبر (ص) فرموده است : « النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم . » [5] پیامبر از خود مؤمنان به آنان نزدیکتر و سزاوارتر است . « انما ولیکم الله و رسوله.» [6] همانا سرور شما خدا و پیامبر است. ولایت بالذات و بالغیر: ولایت خداوند ، ولایتی ذاتی است که به خاطر وجوب بالذات و بی نیازی از غیر، آن را با تکیه به ذات خویش دارد ؛ اما ولات نبی (ص) امامان معصوم و فقیه، ولایت بالغیر و اعطایی است. نبی (ص) و امام معصوم از موهبت ولایت تکوینی هم برخوردارند؛ اما ولایت فقیه لزوماً از چنین ولایتی بهره مند نیست. پیشینۀ ولایت فقیه: اصل ولایت فقیه ، ریشه در کلام امامان معصوم (ع) دارد. در مقبولۀ « عمر بن حنظله» آمده است که امام صادق (ع) به وی فرمود: « ... نگاه کنید که کدامیک از شیعیان حدیث ما را روایت ، و در حلال و حرام نظر کرده و احکام ما را فهمیده و شناخته است . پس در نتیجه به حکم او راضی شوند . همانا من چنین شخصی را حاکم قرار دادم . اگر حکم کند و از او قبول نکردند ، حکم خدا را سبک شمرده اند و کسی که بر ما رد کند، یعنی از ما نپذیرد ، خدا را رد کرده است و آن در حد شرک به خدای تعالی خواهد بود . » [7] جام کلام امام صادق (ع) ، عبارت « فانی قد جعلته حاکما » بوده که ولایت فقیه ، حکمی است از سوی او (ع) . این حدیث که در نزد عالمان شیعی از ارزش و بهای گرانی برخوردار بوده ، به مقبولۀ عمر بن حنظله شهرت دارد . توقیع شریف حضرت ولی عصر (عج ) به اسحاق بن یعقوب کلینی چنین است : « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و اَنَا حجه الله علیهم . » [8] در رخدادهایی که پدید می آیند، پس به نزد راویان حدیث ما بروید ؛ که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم . ولایت فقیه و عصمت : برخی ولایت فقیه را به بهانۀ معصوم نبودن ولی فقیه بر نمی تابند و می گویند غیر معصوم دچار خطا می شود و از این بابت خسارت سنگینی را در پی خواهد داشت . حال آن که : 1ـ شرط اطاعت از یک پیشوا ، علم و عدالت است نه عصمت . 2ـ نایبان خاص امام (ع) چون نواب اربعه و یا برگزیدگان امامان (ع) مانند مالک اشتر ، هیچ کدام معصوم نبودند . 3ـ نسخۀ معصومیت دست یافتنی نیست ؛ یعنی خردها و عقل های همۀ مردم روی هم رفته ، مساوی با عصمت نخواهد بود . پس با این بهانه ، باید از هر حکومتی گریزان بود . 4ـ پزشکان و مهندسان که از آنان اطاعت می کنیم ، معصوم نیستند؛ از این رو معصوم نبودن آنان ، هرگز مانع پیروی از فرمان آنان نیست . 5ـ به قول عرب ها : « مالا یدرک کله ، لایترک کله » : آن چه کلش دست یافتنی نیست ، نباید کلش رها شود . پس ولی فقیه اگرچه معصوم نیست ؛ ولی شبیه ترین فرد از میان مردم به معصومان (ع) است . پس نباید گفت یا ولی معصوم یا هیچ کس! برای نمونه اگر در بیابانی خسته و گرسنه و تشنه باشی ؛ آنگاه کسی با یک دستگاه خودروی پژو به شما برسد و بخواهد شما را نجات دهد ، معقول و منطقی نیست که بگویی : نه من با کمتر از بنز نمی آیم . حال که بنز نیست ، با خودروی دیگری که یکی دو درجه از آن پایین تر است می آیی نه این که بگویی یا بنز یا هیچ . یا مثلا هنگامی که پولی را گم کرده ای و بخشی از آن پیدا شد، عقلا نباید بگویی یا همه آن یا هیچ! 6ـ هنگامی که حضرت رسول (ص) در میان نباشد ، شایسته ترین شخص برای جانشین او و نزدیک ترین کس از نظر ویژگی های علمی و عملی ، یعنی پیشوایان معصوم (ع) هستند و در عصر غیبت حضرت حجت (عج) ، بایسته ترین رهبر برای زمامداری مسلمانان ، کسی است که در نظر و عمل میراث دار دانش ، ارزش و معنویت او است که همان فقیه عادل جامع الشرایط است . 7ـ خود معصومان (ع) چنین فرموده اند که در روزگار غیبت پیشوایان معصوم (ع) ، فقیهان دادگر ، خویشتنبان ، دلیر و آگاه به اوضاع روزگار ، جانشین آنان باشند .بنابراین تردید و تشکیک در این میان ، هیچ توجیهی ندارد . پیروی از فقیهی با شرایط مذکور، دستور خود معصومان(ع) است. پس اگر عصمت و معصومان را می پذیریم ، چرا گفتار و فرمان آنان را نپذیریم! 8ـ احتمال خطا از سوی ولی فقیه ، در برابر عظمت این جایگاه ناچیز است هیچ انسان خردمندی به خاطر احتمال چند درصد خطا و خطر ، از مأموریت ها و وظایف مهم و سترگ پرهیز نمی کند ؛ و گرنه نباید دست به هیچ کاری بزند ، از نشستن در خانه تا رانندگی ، شنا ، ورزش ، عمل جراحی و ... همه در تهدید خطا و خطر بوده و انجام آنها هیچ گونه مصونینی نخواهد داشت . پس با این وصف ، اعتنا به چند درصد خطا ، آدمی را از زندگی باز می دارد . اقسام ولایت فقیه : این دیدگاه ، از دیر باز در میان فقیهان شیعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است . از نظر فقیهان جهان تشیع ، ولایت به دو نوع تقسیم می شود : 1ـ ولایت حسبیه که محدود به مواردی از جمله ولایت بر غنائم جنگی ، اموال مجهول المالک ، بچه های سر راهی ، اوقاف و اموری از این دست است . 2ـ ولایت مطلقه که محدود به دستورها ، مقاصد و قلمرو دین است . این گونه ولایت گسترده تر و فراگیرتر از ولایت حسبیه بوده ، و از نظر اختیارات ، میدان عملی در حد ولایت نبی و امامان معصوم (ع) دارد و در چارچوب اختیارات حکومتی ، در قلمرو دین و مصالح مردمان ، دست حاکمیت باز است و محدودیتی ندارد . اندیشۀ ولایت مطلقۀ فقیه و پیشینۀ آن : این نظرگاه ، در میان فقیهان ما مشهور و ارجمند بوده است . محقق کرکی از فقیهان گرانمایۀ سده های نهم و دهم ( متوفای 940 هـ ق) ، در این باره می گوید: « فقیهان شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل صاحب صلاحیت فتوا، آن که اصطلاحاً مجتهد نامیده می شود ، از سوی امامان در زمان غیبت برای همۀ اموری که نیابت بردار بوده ، نایب امام است . » [9] فقیه و متکلم شیعی ملا احمد نراقی ( متوفای 1245 ق ) ، بر ولایت مطلقۀ فقیه پای فشرده ، و این منصب را از مسلمات می داند : « هر آن چه پیامبر (ص) و امام که حاکمان بر امت و دژهای محکم و استوار اسلامند در آن ولایت دارند ، فقیه نیز در آن ولایت دارد . دلیل بر این مطلب غیر از روایات ، اتفاق میان فقیهان است » [10] از ظاهر مطالب وی ، این برداشت رخ می نماید که اطلاق ولایت فقیه ، از مسلمات است . میر فتاح مراغی ( متوفای 1250 ق ) ، در کتاب نفیس « عناوین » ، ولایت مطلقه را از موارد همسو بودن و مشترک عالمان شیعی دانسته است . علامه شیح محمد حسن نجفی اصفهانی ( متوفای 1266 ق) ، صاحب ( جواهر الکلام ) ـ که گسترده ترین کتاب فقهی شیعیان است ـ در این باره می گوید : « ظاهر کلمات فقها در ابواب فقهی ، آن است که فقیه دارای عموم ولایت است ؛ بلکه این مطلب ، از جمله مسلمات یا ضروریات است . » علامه سید محمد بحر العلوم ( متوفای 1226 ) می گوید : « بررسی فتواهای فقیهان نشان می دهد که آنان مسألۀ وجوب رجوع به فقیه را اتفاقی ( اتحادی ) می دانند ... و به ضرورت عقلی و نقلی ، عموم ولایت را پذیرفته اند ؛ بلکه در موارد بسیاری نقل اجماع کرده اند . » [11] گفتنی است که خاستگاه ولایت مطلقۀ فقیه ، همان مقبولۀ عمر بن حنظله است و مقصود از آن این است که فقیه دارای صلاحیت از سوی امامان منصوب شده است . ... نسخۀ امام با جملۀ « فانی جعلته حاکماً » ، فقیه را به طور عام نیابت داده است . همچنین است پاره ای از روایات دیگر . پس ولایت مطلقه چیزی جز رعایت مصالح عامه مردم در سرپرستی جامعه نیست . بدیهی است که در هر جامعه ای ، حکومت حوزۀ اختیارات خود را تا مصالح عمومی می گستراند . از این رو بدون ولایت مطلقۀ فقیه ، اجرای دین و تشکیل حکومت اسلامی ، محال است . بر این پایه ، علامه مقدس اردبیلی ( متوفای 993 ق ) در این باره چنین استدلالی دارد : « برای ادارۀ جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه ، حاکم علی اطلاق باشد و هر آن چه که جزء اختیارات معصوم بوده است وی نیز در اختیار داشته باشد ؛ در غیر این صورت ، نظام امور اجتماع دچار اختلال می شود و یا لااقل این است که زندگی بر مردم آن جامعه مشکل می گردد و عقل و شرع هیچ گاه چنین امری را برای انسان نمی پسندد . ولایت مطلقه فقیه : هنگامی که حضرت امام خمینی (رض) تز ولایت مطلقۀ فقیه را بیان کرد ( سال 1366) ، برخی از سر لجاجت و در واکنشی ناصواب اما جهت دار ، این اندیشه را به دیکتاتوری ، قدرت مطلقه و حاکمیت خودکامه نسبت دادند و پاره ای از کسان دیگر ـ بی آن که معنای مطلقه را دریابند از روی نابخردی و کم مایگی فکری آن را برنتابیدند و گویی انقلابی تر از آن ابرمرد آزاده ، به خاطر پاسداشت آزادی و دموکراسی (!!) از چنین تفکر پویای شیعی گریزان شدند . پس روشن است که واژۀ « مطلقه » برای برخی ابهام برانگیز و ذهنیت ساز شده و آن را با حکومت مطلقه ، همسان می انگارند . آنان بر این پندارند که مطلقه بودن یعنی رها بودن قدرت حاکمیت از هر گونه قید و التزامی بوده ، تا جایی که اگر ولی فقیه بگوید از همسرت جدا بشو ، یا بگوید ماست سفید و مثلث چهار ضلعی است ، فرمانش مطاع و رویگردانی از آن ناروا است ! غافل از این که نظریه پرداز بزرگ ولایت مطلقه فقیه ، همان پیام آور سترگ انقلاب و تحقق بخش « استقلال آزادی و جمهوری اسلامی » بوده ؛ کسی که سالیان درازی به جرم فریاد آزادی خواهی در تپش و تکاپو و در حبس و تهدید و تبعید به سر برد . آری امام خمینی در بیانیه یاد شده فرمود : « حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله (ص) است ، یکی از احکام اولیۀ اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است ، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که هنردار باشد . در صورتی که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را ، چه عبادی یا غیر عبادی را ... که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است ، از آن جلوگیری کند . حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست ، موقتاً جلوگیری کند....» پاسخ به شبهه ای بی بنیاد : می گویند که ولایت مطلقه ، همان قدرت نامحدود و فرد محورانه است و جز استبداد و حاکمیت تک سالاری ، دستاوردی ندارد . این شبهه را یا لیبرال ها طرح کرده اند و یا کسانی که از بن با مبانی و ریشه و نیز چارچوب این اصل آشنایی ندارند . در این باره به ذکر چند نکته بسنده می شود : 1ـ آن ولی که منصب ولایت مطلقه دارد ؛ از شرایط علم ، عدالت ، تدبیر ، شجاعت ، آگاهی به مسائل و شرایط روز جامعه برخوردار است . از این رو ، هیچ گاه کسی با این اوصاف ، چهار ضلعی بودن مثلث و یا سفید بودن ماست و نیز دخالت در زندگی شخصی افراد مانند دستور بی خودی به رها کردن همسر و از این موارد نخواهد داد ، زیرا در آن صورت از آن شرایط مانند علم و عدالت خارج می شود . 2ـ مطلقه بودن ، نقطۀ مقابل ولایت حسبیه است ؛ یعنی این گونه نیست که ولایت فقیه ، فقط مربوط به اقلامی محدود از جامعۀ اسلامی بشود . هر چه حوزۀ اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم اقتضا می کند ، برای ولی فقیه هم محفوظ است . فرق آنان با ولی فقیه در ولایت تکوینی و مقامات فردی مانند عصمت است . 3ـ ما در بسیاری از موارد ، از عده ای تبعیت مطلق داریم ؛ مانند تبعیت مطلق از پزشک ـ به ویژه پزشک جراح که خود را در اتاق عمل کاملاً در اختیار او قرار می دهیم و این نیست مگر اعتماد به علم در کار او . همچنین تبعیت مطلق از فرماندهی در جنگ و اطاعت از مهندس عمران در ساختمان سازی و ... اینها همگی گویای اطاعت مطلق است که بی سر و صدا و جنجال انجام می دهیم . 4ـ ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است ؛ اما از خود هیچ گونه اختیاری که از چارچوب دین و موازین و اهداف آن خارج شود ، نخواهد داشت . او مقیدترین فرد جامعه به منصب ولایت خویش است . یعنی شخصیت حقیقی اش تابع شخصیت حقوقی اش ( منصب ولایت مطلقه فقیه ) خواهد بود . پس چنین کس مؤمن و مقیدی ، هیچ گاه آن قدرت مطلق لجام گسیخته ای که برخی می گویند ، از خود ندارد . مانند پزشکی که مقیدترین فرد به علم پزشکی خویش باشد . 5ـ در هر مملکتی یک فصل الخطاب وجود دارد و در سرزمین ما هم چنین است . یعنی به جای رئیس جمهور یا منصب دیگر ، ولی فقیه فصل الخطاب است که کار او با حکمت و ایمان و منظور داشتن مطالح اسلام همراه است . 6ـ ولایت مطلقۀ فقیه در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملاً خود را نشان داد و اگر آن شبهات و اشکالات وارد بود، قطعاً رو می شد ؛ اما دیدیم که نه تنها دیکتاتوری و حرف و حدیث های یاد شده را در پی نداشت ، ضامن عدل و آزادی با الگوی دینی بود . ولایت مطلقه فقیه و دموکراسی ( مردم سالاری ) : برخی ولایت مطلقه فقیه را در چالش با مرد سالاری دانسته ، بر این گمان که چنین ولایتی از مقولۀ ولایت و سرپرستی بر انسان های صغیر و مجنون است ؛ حال آن که ولایت در این جا به معنای حاکمیت است ؛ نه سرپرستی بر جماعتی خاص. پیداست که هیچ جامعه ای از حکومت بی نیاز نبوده و نیست اما در جوامع دینی ، حکومت شایسته بر پایه ولایت و اجتهاد دینی شکل می گیرد و فقیهی عادل، مدبر و دلیر با شرایط یاد شده ، بر جامعه فرمانروایی می کند . این حاکمیت ، هرگز به معنای نادیده انگاری عقلانیت و مغایر با خردورزی مردم و درک و دریافت شهروندان نبوده و نیست . بر این بنیان ، حاکمیت اسلامی از سویی بنا به اراده و فرمان خداوند بود ، و از دیگر سو هماهنگ با اراده و رأی شهروندان. با این وصف در آمیختن ولایت فقیه با مردم سالاری دینی و سازگاری اصولی آن دو نمایان می گردد. پس در جایی که مردم با آگاهی و انتخاب ولایت فقیه و قانون ولایی را بر می گزینند، هم ولایت فقیه بر طریق صواب است و هم مردم سالاری؛ هم ولایت فقیه قانونی و درست است و هم قانون ولایی و مقبول خواهد بود. --------------------------------------------------------------------------------
1- حکیمی ، محمدرضا : « حماسۀ غدیر »، نشر فرهنگ اسلامی، ص 42. 2- توبه / 122 . 3- دایره المعارف تشیع ، ج1 ص 252 و نیز : ترجمه ( و توضیحات ) قرآن از استاد بهاء الدین خرمشاهی ، تفسیر آیه 122 توبه ص 206 . 4- النفردات فی غریب القرآن ، کتاب الواو . 5- احزاب / 6 . 6- مائده / 55 . 7- الاجتحاج ج 2 ص 106 نیز : تهذیب الاحکام ، ج6 ص 301 . 8- وسایل الشیعه ، ج 18 ص 101 . 9- محقق کرکی ، رسائل ، جلد 1 ص 142 . 10- نراقی ، ملااحمد : « عوائد الایام ، ص 536 . 11- بحرالعلوم ، سید محمد : « بلغه الفقیه » ، ج 3 ص 234 .

ابر تگ‌ها: ولایت فقیه این معصوم مطلقه ولی مردم پیامبر امام velayet

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 2937
  • نويسنده: karkas
  • تاريخ: 6 خرداد 1389
6 خرداد 1389

پرسش و پاسخ هایی در مورد کاسکو (پرنده سخنگو)

دسته بندی: عمومی

پرسش و پاسخ هایی در مورد کاسکو (پرنده سخنگو)


در چه محیطی می شود آنها را نگهداشت؟
بیشتر در خانه در پذیرایی که همه اهالی خانه آنها را ملاحظه میکننند. ولی برای صحبت یک اتاق تنها باشد بهتر است بعد از تعلیم برگردد سر جای اولش.
قفس این پرنده باید چطور باشد؟
باید چهار گوشی باشد این پرنده نمیتواند در قفس گرد باشد.
چه غذاهایی میتوان به او داد؟
برنج پخته بدون روغن – استخوان مرغ – لوبیا پخته – چای شیرین با نان
در هفته چند بار میشود حمام برد؟
در زمستان ماهی یک بار – در تابستان هفته ای یک بار
پرزهای ریز این پرنده را چه باید کرد؟
باید کف قفس روزنامه بگذارید ، کمی با آب پارچه خیس کنید،گاهی با آب و کمی جوش شیرین به پارچه آب بزنید.
فرق کاسکوی دم قرمز با دم سیاه در چیست؟
از نظر صحبت کاسکو دم قرمز بسیار باهوش تر است و لی کاسکو دم سیاه آهسته تر صحبت میکند.
برای کاسکو که چوب میکند چه باید کرد؟
اشکالی ندارد اکثر پرنده ها این کار را میکنند. باید کمی شاخه درخت تبریزی برای او بگذاری تا سر گرم شود و ریشه آن هم برای کاسکو خوب است.
اول- چطور میشود متوجه شد کاسکو چند سال دارد؟
از چشمان کاسکو میتوان پی برد که چند سال دار، مثال چشم سیاه تا سه ماه ، چشم صدفی تا 8ماه و چشم زرد تا یکسال و چشم سفید تا آخر عمر...

دوم – چطور میشود نر و ماده بودن را مشخص کرد؟
میشود کمی از خون آن را به آزمایشگاه داد تا مشخص شود. اگر از من سؤال کنید میگویم هر کاسکویی که منقار پایین آن بزرگ باشد ماده است.
سوم- چرا رنگ آنها تیره یا روشن است؟
بستگی دارد که از کدام منطقه آفریقا آمده باشد . رنگ تیره از شمال آفریقا و رنگ روشن از جنوب آفرقا آمده است. ولی از نظر یاد گرفتن هیچ فرقی باهم ندارند.
چرا بعضی ها صدای بهتر و بعضی ها ضعیفتر دارند؟
اول کاسکو باید یک جای مشخص برا خو داشته باشد. یعنی قس چهارگوش داشته باشد.حتما پشتش باید بسته باشد یعنی به دیوار باشد. بعد از 10 روز کمکم به جای خودش عادت میکند سپس با یک پارچهسفید موقع حرف زدن روی آن بگذارید و بعد از آن با او صحبت کنید. هفته بعد کمی از پارچه را کنار بزنید که شما را ببیند بعد از ده روز دیگر پارچه را کامل بردارید تا کاسکو ببیند صاحبش کیست.
چه ساعتی برای صحبت کردن با کاسکو خوب است؟
اول باید یک اسم برای کاسکو انتخاب کنید. بعد از ساعت 10 تا 5/10 شب با او کار کنید 10 کلمه تا یک ماه هر شب به او بگویید وقتی جواب داد 10 کلمه دیگر ، این کا را تکرار کنید.
چگونه کاسکو را غذا خور کنیم؟
هرچیزی را که میخواهید به او بدهید اول- نیم ساعت جلوتر غذادانی آن را بردارید تا کمی گرسنه شود تا از دستان هرچه میخواهید بگیر.
ایا میشود کاسکو را با شامپو شست؟
خیر این پرنده در صحبت فق از آب استفاده میکنند.
آیا میشود دو عدد کاسکو را در یک خانه نگه داشت؟
خیر چون با هم لجبازی میکنند و با بازی گوشی از آموزش صحبت عقب می افتند.
آیا زمان مناسب برا خواب کاسکو را میدانید؟
طبیعت این پرنده ها طوری است که وقتی هوا تاریک میشود جائی برای خواب پیدا میکنند . پس سعی کنید 10 شب به بعد پرنده بخوابد که برای صحبت شاد باشد.
آیا میشود پرنده دیگری در خانه داشته باشیم؟
کاسکو بسیار حسود و حساس است اگر ببیند شما با پرنده ای دیگر صحبت میکنید خیلی ناراحت میشود و در یک موقع مناسب شما را گاز میگیرد. یا شما وقتی در خانه نیستید به سرغ آن پرنده میرود و تنش خواهد شد. سعی کنید فق کاسکو را در یک خانه نگه دارید. کاسکو ها با سگ زود ارتباط برقرار میکنند و با او دوست میشوند. با کبوتر یا مرغ هم کاری ندارند فقط پرنده ای دیگر نباشد، چون آنها خانه شما را از خود میدانند و خود را صاحب خانه می شمارند.
آیا طول عمر کاسکوها را میدانید؟
در کشور آفریقا بیش از 100 سال ولی در ایران به خاطر آب و هوا تا 50 سال به بالا. در موقع خرید کاسکو – اول از بابت سلامت آن اطمینان داشته باشید. یعنی به یک دام پزشک که از پرنده اطلاعاتی داشته باشد نشان دهید. وقتی از سلامت پرنده مطمئین شدید جائی برای کاسکو در نظر بگیرید تا احساس آرامش کنید. یعنی روی یک سکو یا یک میخ به دیواری که حداقل یک متر از زمین بالا باشد متصل کنید تا پرنده شما بتواند شما را از بالا ببیند تا سه روز به او کاری نداشته باشید. فقط دانه و آب او را تعویض کنید تا پرنده از جای خودراضی شود . احساس آرامش پیدا کند.
با لباسی مشکی یا قرمز جلو کاسکو نروید، چون می ترسد. او پرنده باهوشی است ، زود صاحب خود را پیدا میکند و با او تماس برقرار میکند و از دست او میوه میگیرد و این گونه از او تشکر میکند. بعد از سه هفته میتوانید با کاسکوی خود صحبت کنید. یادتان باشد هرچه که به او بگویید در مغز خود ضبط میکند . بعد از سه یا 5 ماه شروع میکنید به جواب دادن حرفهای شما. لطفاً در این کار عجله نکنید چون یک کاسکو شاید در 2 یا 6 ماه شروع به سخن گفتن کند. سعی کنید کاسکو را دم دستشویی یا ظرف شویی نگذارید. چون صداهای ناجور از خودش در می آورد که شما از آنها خوشتان نمیاید و دیگر از کاسکو هم نمی افتد.

کدام دامپزشک را برای پرنده تان انتخاب میکنید؟
ما در کشورمان دامپزشکهای خوبی داریم که هر کدام از اینها تخصص خود را دارند . ولی وقتی صحبت از پرندگان میشود دامپزشکانی هستند که علاقه بیشتری در این مورد نشان می دهند. ما در هماکاری از لحاظ تجربی به نتیجه های خوبی رسیدیمم . از جمله دامپزشکانی که ما با آنها کار میکنیم 1- اقای دکتر دادپرور 2- آقای دکتر یعقوبی 3- آقای دکتر نریمان شیخی که تخصص در پرندگان دارند (به خصوص کاسکو) می باشند.
چرا کاسکوها اول غار میکشند؟
از روی ترس. وقتی به جای خود عادت کردند دیگر این کار را نمیکنند. حداقل ظرف سه هفته از سرشان می افتد . در ضمن همین غارها که میزنند تبدیل به صحبت میشود. اگر غار نزنند لال هستند و صحبت نمیکنند.
چه نوع میوه ای به کاسکو ندهیم؟
سعی کنید هندوانه ، خربزه و خیار ندهید. اگر هم میدهید و کاسکوی شما دوست دارد خیلی کم.
آیا زمان صحبت کردن کاسکوها را میدانید؟
بیشتر صبح ها و بعد از ظهرها در وسط روز هم حرفهای متفرقه مثلا اگر زنگ تلفن شما به صدا در آید او بلافاصله میگوید الو یا زنگ خانه به صدا در بیاید او میگوید کی و اسمهای اهل خانه را صدا میکنند.
آیا میشود کاسکویی حرف نزند؟
خیر. یک در هزار آن هم اگر لال باشد. کاسکوهایی هستند که نماز را کامل میخوانند یا چند شعر را تا انتهای آن میخوانند. اگر خوب تعلیم دهند حافظه کاسکو بسیار بالاست هرچه بگویید این پرنده زیاد یاد میگیرد.
کاسکو ها از نظر نر و ماده بودن در صحبت با هم فرقی هم دارند؟
خیر به هیچ عنوان. بعضی ها در موقع خرید کاسکو میگویند ما کاسک.ی نر میخواهیم. من خودم کاسکوی ماده دارم و بالای 400 کلمه صحبت میکند. بستگی به کسی دارد به کسی که به او تعلیم میدهد.
میتوانم کاسکو را دستم بگیرم؟
سعی کنید اول با کاسکو دوست شوید بعد با او برای صحبت کردن فق کار کنید زیرا اگر کاسکو عادت کنید که از قفس خارج شود دیگر شما نمیتوانید با او کار کنید. او آنقدر در قفس سر و صدا میکند تا شما در قفس را باز کنید تا او بیاید بیرون و اگر این کار را نکنید او شروع میکند به کندن پرهای خود. بنابراین ، از اول این اجازه را به او ندهید و فقط سعی کنید که پرنده در قفس با شما ارتباط برقرار کند سرش را بخارانید ، نوازش کنید ، و به او بوسی بدهید. فقط در قفس هفته ای یک بار نیم ساعت پرنده را در بیاورید تا روی قفس برود و بال بزند خستگی در کند. اجازه ندهید او از روی قفس پایین بیاید تا عادت کند بدون اجازه شما پایین نیاید.
در روز چند بار باید کاسکو را تمیز کرد؟
روزی یک بار، یادتان باشد هر روز جای آب آن را بشویید ، مخصوصاً هنگام ریختن آب.
وقتی در خانه نیستیم چه کنیم؟
سعی کنید کاسکو را باچیزی سرگرم کنید، مثلا روزنامه را لوله کنید. کمی در اختیارش بگذارید تا آنرا ریزریز کند یا وسایل فکری بچه ها را در اختیارش قرار دهید. یا یک توپ تخم مرغی اگر خوشش بیاید. یا چند کلید که به کارتان نمیاید در اختیارش بگذارید یا یک زنگوله به قفسش وصل کنید تا او سرگرم شود.

چند پرسش مهم که دانستن پاسخ آن برای همه ضروری است.
1- چند کاسکو داریم و فرق آنها چیست؟
سه نوع کاسکوی دم قرمز ، دم سیاه و کاسکوی سبز که هر سه از کشور آفریقا میباشند و از نظر ضحبت با هم هیچ فرقی ندارند ولی بیشتر در کشور ما ماسکوی دم قرمز طرفدار دارد.
2- چرا بعض از کاسکوها درشت و سیاه رنگ میباشند و بعضی ریز و دارای رنگ روشن هستند؟
کشور آفریقا همانند کشورهای جهان شمال و جنوب دارد. کاسکوهایی که در شمال به علت وجود آب و هوای بارانی و مرطوب و غذای بیشتر درشت اندام و سیاه چهره هستند. شما هر وقت که کاسکوی خود را میشویید میبینید که کاسکو شما کاملا سیاه رنگ میشود. اما کاسکوهای جنوب این کشور بدلیل آفتاب زیاد و کم غذا بودن آن منطقه کوچک بوده و رنگ روشن دارند . ولی باز هم یاد آوری میشود که از نظر صحبت هیچ کدام با هم فرق ندارند ، فقط بستگی به توجه و رسیدگی شما به آنها دارد.
3- برای رام کردن کاسکو به چه میزان زمان نیاز داریم؟
اگر جوجه باشد یک تا دو ماه ، اگر کمی سنش بالا باشد حداقل 3 الی 6 ماه
4- آیا میشود بال کاسکو را قیچی کرد؟
بله بال کاسکو باید هر شش ماه یک بار قیچی شود و یک بار سر ناخنهای آن را کوتاه کرد. اگر شما به یک کاسکو علاقمند شوید و کاسکو ناخواسته پرواز کنید و برود دیگر تا آخر عمر ، خودتان را نمیبخشید که چرا بال آن را کوتاه نکرده بودید.
5- میخواهم بدانم کاسکوی من نر است یا ماده؟
بهترین کار این است که به مطب دکتر دامپزشکی بروید که آزمایشگاه داشته باشد. یک شاه پر یا دم شیر آن را بکند و آزمایش کند آن وقت میتوانید بفهمید که کاسکوی شما نر است یا ماده. البته اینجانب چون از کودکی با این پرنده در تماس بوده ام 90% میتوانیم بگویم که کاسکوی شما نر است یا ماده.
6- من یک کاسکو از شما خریدم به شرط صحبت کردن اما کاسکو 10 روز هیچ سخنی نگفته و بع از ده روز شروع به سخن میکند چرا؟
کاسکوها هم مانند انسانها کمی روباز و کمی خجالتی هستند. یک کاسکو که سنش بیش از سه سال باشد در هر جا برود کمی دیرتر صحبت میکند تا اهالی خانه را بشناسد و با یکی از اهالی خانه دوست شود ولی جوجه کاسکو مثل بچه انسان زود دوست میشود.
7- آیا میتوانیم به کاسکوی خود اجازه دهیم که از قفس خارج شود؟
بله. جوجه کاسکو هفته ای دوبار برای اینکه کف پای پرنده خشک شود ولی کاسکوهای سخن گو را میتوان هر وقت دلتان خواست بیرون بیاورید و با آن بازی کنید به شرط آنکه پر آنرا قیچی کرده باشید. در ضمن سعی کنید برای جوجه کاسکو یک ساعت قرار دهید سر ساعت کاسکو را در قفس جا دهید.
8- در مقابل بیماری کاسکو چه باید کرد؟
اول اینکه کاسکوها خیلی کم بیمار میشوند – مگر از سرما. این پرنده به سرما خیلی حساس میباشد. چون همانطور که میدانید آفریقایی هستند یعنی یک قاره گرمسیر پس هیچ وقت مقابل کولر نباید باشند و میوه های سرد مثل خیار ، هندوانه ، خربزه نباید به او داد. در ضمن وقتی میخواهید کاسکوبخرید حتماً از دور به حرکاتش توجه کنید که اگر پرنده کز کرده باشد یا سر خود را پشت کمرش گذاشته باشد مریض میباشد. و همیشه وقتی که قفس پرنده را تمیز میکنید فضله او را نگاه کنید اگر یک دست یا سفید باشد حتما با دکتر تماس بگیرید.
9- وقتی خانه نیستید و کاسکو در خانه تنها است چه باید کرد؟
میتوانید تلوزیون را برایش روشن کنید تا از فاصله 3متری با صدای کم. میتوان وسایل بازی بچه ها را برایش در قفس گذاشت تا بازی کند یا چند شاخه درخت که آن را ریزریز کرده و بخورد و از این کار لذت ببرد یا میتوانید یک کاج تمیز تهیه کنید که هم تخم آن را میخورد هم برای نوکش خوب است.
10- آیا بجز آفریقا کشور دیگری کاسکو دارد؟
خیر هم دم قرمز و هم دم سیاه را از آفریقا به تمام کشورهای دیگر می اورند . اینکه میگویند از سوریه یا از افغانستان یا پاکستان می اورند درست میگویند ولی آنها را هم از افریقا وارد میکنند.
11- آیا میتوان کاسکو را منبع کار و درامد کرد؟
از نظر من که کوچک هم هست م و عمری با (محرم) پدرم در این کار بوده ایم این پرنده را اگر کسی دوست داشته باشد هیچ وقت بر روی آن قیمت نمیگذارد مگر میشود انسان روی بچه خود قیمت بگذارد؟ اگر هم میبینید بعضی ها کاسکو خود را میفروشند به دلایل شخصی است. از هر صد نفری که عشق باز کاسکو هستند و کاسکو دارند شاید یک نفر از آنها کاسکوی خود را برای فروش بگذارد آن هم وقتی میخواهد بفروشد انگار میخواهند جانش را بگیرند. آنها به دلایلی که شاید یکی از آنها کمبود وقت برای تعلیم کاسکو باشد این کار را میکنند. پس کاسکو پرنده ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. مثلا پرنده هایی مثل قناری ، مرغ عشق ، عروس هلندی پرنده هایی هستند که میتوان به راحتی از آنها جوجه کشی کرد و برای فروش ببرید چون خیلی کم هستند کسانی که به این پرندگان عشق بورزند ولی کاسکو پرنده نیست بلکه جزئی از اعضاء خانواده است . میشود گفت او یک انسان میباشد ، درک میکند و احساس میکند. او هم صاحب خود را دوست دارد و به او عشق می ورزد. اگر صاحبش به او بی اعتنایی کند مریض میشود و شروع به پرکنی میکند.
12- میشود از کاسکو جوجه کشی کنیم؟ آیا تا به حال این کار را کرده اید؟
بله. در ایران – اصفهان و کاشان این کار را انجام داده و موفق میشاند. یکی از ایرانیان عزیز که دوست خودم میباشد در کشور سوئد از کاسکو جوجه کشی میکند . از این راه کسب درامد میکند . به گفته ایشان کاسکو هم مثل پرندگان دیگر به راحتی در قفسهای بزرگ جوجه میکند فرقش با کبوتر این است که او خودش جفت خود را باید انتخاب کند اگر شما کاسکویی در خانه دارید که سن آن بالای سه سال میباشد او را به پرنده فروشی بیاورید تا خودش برای خودش جفتی انتخاب کند و بعد آنها را در یک قفس بزرگ بگذارید تا براحتی جوجه کشی کننن.

دانلود به صورت فایل word

با تشکر
گروه اینترنتی زاویه
امیر حسن زاده

ابر تگ‌ها: کاسکو کنید پرنده این شما باشد اگر صحبت خود میشود برای میکند خانه کار است قفس آنها بعد کاسکوی کند نگهداری کاسکو کاسکو یا مرغ مینا بهترین نژاد کاسکو طول عمر کاسکو غذای کاسکو بیماری کاسکو آموزش کاسکو

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 3237
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 15 فروردین 1388
15 فروردین 1388

پرس ســـینه با هالتـــــــــر

دسته بندی: ✔ورزشي

در این سایت قصد ما این است که ورزشکار را به نحو مطلوبی با پرورش اندام آشنا سازیم و تا حد توان به آموزش ورزشکاران بپردازیم تا بلکه بتوانیم سایه شوم مربی نمایی را از سرپرورش اندام ایران دور کنیم.در این وبلاگ ما درباره شاخه های سازنده بدنسازی مانند تغذیه و مکمل و حتی راجع به استروئیدها مطالبی را تقدیم حضورتان کردیم که امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم.اما در طی طریق شاید در مورد مبحث مهم تمرین هیچ مقاله ای نداشتیم.بدین منظور از این به بعد تصمیم داریم تا در حد توان ورزشکاران و خوانندگان عزیز این وبلاگ را با نحوه اجرای حرکات،روشها و متدهای نوین تمرین و افزایش فشار و سایر فاکتورهای مرتبط با تمرین بیشتر آشنا کنیم.در همین رابطه ماه به ماه یکی دو حرکات را به صورت تصویری آموزش میدهیم و امیدواریم بتوانیم در این راه موفق باشیم.البته شایان ذکر است که آموزش حرکات در حالتی که هیچ نظارتی روی ورزشکار نیست،درست نیست ولی با یادگیری مطالب ما و پرس و جو از مربی باشگاه و یا هم باشگاهیان قابل اطمینان(از لحاظ درست اجرا کردن حرکت)میتوانید خیلی زودتر حرکت را یاد بگیرید و احتمال به خطر انداختن سلامتی در اثر اجرای نادرست حرکات هم به نحو مطلوبی کاسته میشود.در پایان آموزش تئوریک هر حرکت میتوانید عکس بر گرفته شده از سایت خارجی را هم با دقت ببینید و حرکت را با دقت برای خوتان مرور کنید تا آنرا بطور صحیح فرا گیرید.بهتر است پس از خواندن شرح حرکت و دیدن عکس، در همان منزل شروع کنید جلوی آیینه حرکت را بصورت دست خالی اجرا کنید و هر لحظه آنرا با عکس و شرح حرکت مقایسه کنید تا حرکت بطور کامل برایتان جا بیفتد.البته امیدوارم عکسهای ما را که از سایت خارجی گرفته شده و عکسهای تو سایتهای دیگران مرتبط ندانند و دوباره تهمت کپی برداری کردن را به ما نزنند.کار را با حرکات پایه شروع میکنیم.یعنی حرکاتی که ثابت شده هم برای مبتدیان و هم برای حرفه ای های لاغر یا چاق لازم اجرا است.این هفته کار با آموزش دو حرکت پرس سینه هالتر و زیربغل هالتر خم شروع میکنیم.

پرس ســـینه با هالتـــــــــر

توضیحات:
همانطور که گفته شد پرس سینه با هالتر به عنوان یک حرکت پایه شناخته شده است که اجرای آن برای افزایش سایز عضلات سینه بسیار مناسب تشخیص داده شده است و دلیل آن هم تحریک بیشترین فیبر عضلانی در بین سایر حرکات مرتبط با سینه میباشد.پرس سینه با هالتر را سلطان حرکات سینه میدانند که اجرای صحیح آن چه برای مبتدیان و چه برای حرفه ای ها بسیار مناسب است.مبتدیان باید این حرکت را بطور صحیح و با کنترل هالتر انجام بدهند .میلوس سارسو مشاور نامدارانی همانند دنیس جیمز،جی کاتلر و خیلی از بزرگان دیگر بدنسازی که به عنوان یک اسطوره از لحاظ داشتن علم تمرینات نیزمعروف است در مورد گانترشیلرکمپ در سال 2003 بطور کامل از این حرکت استفاده کرد.وی به دلیل اینکه گانتر یک حرفه ای است وی را مجبور میکرد تا هر تکرا را بمدت 30 ثانیه اجرا کند و بدین معنا که هر ست اجرای پرس سینه با هالتر برای گانتر شیلرکمپ 3 دقیقه طول میکشید.میلوس سارسو معتقد بود در سطح گانتر هیچ حرکتی به اندازه پرس سینه با هالتر موثر نیست.پس حالا که این اسطوره مربیگری این حرکات را مفید میداند و حرفه ای مثل گانترشیلرکمپ هم از این حرکت کماکان نتیجه میگیرد پس هیچ دلیلی برای اجرا نکردن این حرکت وجود ندارد.شاید پرس سینه با دمبل را هم بتوان در مقایسه با پرس سینه با هالتر هم سطح دانست ولی به دلیل اینکه پرس سینه با هالتر از دو جهت باید کنترل شود ولی پرس سینه با دمبل باید از سه جهت کنترل شود پس استفاده از هالتر یقینا اثر بخش تر است.

نحوه اجرای حرکت:
زیر میز تخت پرس سینه قرار بگیرید.دست ها را بسته به هدفتان باز کنید.(برای مبتدیان دستها باید کمی بیشتر از عرض شانه ها باز شوند.)هالتر را محکم در دست بگیرید.پاها را روی زمین محکم کنید.سینه ها را تا سر حد امکان منقبض کرده و شانه ها را به سمت میز فشار دهید تا سینه ها بیرون بزنند.هالتر را از پایه جداکنید و مطابق شکل هالتر را با تمرکز تا نزدیکی سینه پایین بیاورید.یک لحظه مکث کرده و همزمان با بیرون دادن هوای حبس شده در ششها،هالتر را به کمک عضلات سینه به سمت بالا هدایت کنید.حرکت را مطابق شکل و به تعداد لازمه ادامه دهید.

نکته:
آرنولد شوارتزنگر سلطان عضلات سینه معتقد بود وقتی هالتر را به سمت پایین می آورید باید آنها را تا نزدیکی عضلات سینه پایین بیاورید و هنگام بالا بردن هالتر را در یک مسیر اریب هدایت کرده و در بالاترین نقطه هالتر را جلوی چشمانتان بیاورید.وی معتقد بود این کار باعث تحریک ریزترین فیبرهای عضلات سینه میشود.

تذکرات بسیار مهم:
هرگز در هنگام اجرای این حرکت باسن و کمرتان را از میز جدا نکنید.
هیچگاه برای بالا بردن وزنه سرتان را از میز جدا نکنید چرا که اینکار باعث ایجاد آسیبهای جدی درگردن میشود.
برای اجرای حرکت هالتر را به آرامی پرس کنید و از برخود شدید هالتر با سینه به شدت دوری کنید.فشار حرکت از یک طرف و برخود حرکت با قفسه سینه باعث فشردن شدید ششها و بروز آسیبهای قلبی میشود.اینکار همچنین درصد احتمال در رفتن هالتر از دست و بروز آسیبهای شدید را بسیار بالا میبرد.

آنچه مسلم است تناسب اندام در کشور ما طرفداران بسیاری دارد اما متاسفانه مربیان و باشگاه داران کمتر به این مهم توجه مینمایند و بسیاری از علاقمندان به تناسب اندام برای دریافت برنامه ایده ال سرگردان میباشند. در زیر شما اولین برنامه از سری برنامه های تناسب اندام نوین و فیتنس را ملاحظه خواهید نمود .

نکته : این تمرینات برای سیستم بدنی اکتو مزومورف ( انواع بدن ) طراحی گردیده است و صرفاً برای بدست آوردن فرم و تناسب بدن است . قبل از شروع این گروه از تمرینات میباید به مدت 2 هفته بدن را از تنشهای تمرینات فبل دور نگاه داشت به همین سبب کسانی که از این برنامه استفاده مینمایند میتوانند دو هفته استراحت فعال را تجربه نموده و به ورزشهای دیگری که علاقمند هستند بپردازند . ( البته بهتر است تمریناتی را که بتواند سیستم قلب و عروق افراد را تقویت نماید ، انجام دهند ) . در این برنامه به تقویت قلب و عروق و کاهش توده چربی به صورت همزمان با رشد عضلات توجه گردیده است و تمرینات با وزنه نیز در هر جلسه بر روی عضلات هماهنگ صورت میگیرد .

انجام تمرینات تقویت کننده قلب و عروق در کنار تمرینات با وزنه سبب تقویت قلب شده و خون رسانی را در روزهای تمرین با وزنه به عضلات بهبود میبخشد و به همین علت افراد تحت این برنامه رشد سریعتری را روی عضلات خود تجربه مینمایند

ستها و تکرارها نیز طوری تنظیم گردیده که بر روی دو گروه تودۀ عضلانی سفید و قرمز فشار کافی را ایجاد نمود و باعث رشد تمامی وجوه عضله میگردد .

نکته : تمرینات هوازی شامل نرم دوی ، شنای استقامت ، دو درجا و دوچرخه میباشد.

زمان تمرینات هوازی 20 دقیقه بوده و حرکات بصورت سیکلهای افزایشی و کاهشی میباشد .

پس از اتمام هوازی تمرینات شکم و فیله ای انجام شود.برنامه تمرینات هفتگی (علیرضا رسا)
روز اول
دلتوئید ها

روزدوم
سینه و پشت بازو

روز سوم
تمرینات هوازی و شکم

روزچهارم
زیر بغل و جلوبازو

روز پنجم
جلوران و پشت ران

روزششم
تمرینات هوازی و شکم


نکته : قبل از انجام تمرینات بدن را کاملاً گرم نمایید


« سینه »

حرکت
تکرار
ست

پرس سینه با هالتر
6 – 8 – 8 - 12
4

پرس بلا سینه با هالتر یا دمبل
6 – 8 – 8 - 10
4

کراس اور
8 – 8 – 8 - 10
4

پرس زیر سینه با هالتر یا دمبل
8 – 8 – 8
3
« جلو بازو »

حرکت
تکرار
ست

جلو بازو با هالتر
6 – 8 – 8 - 12
4

جلوبازو لاری با دستگاه
8- 8 – 8 - 10
4

جلو بازو چکشی
8 – 8 – 8 - 10
4
« جلو ران »

حرکت
تکرار
ست

جلو ران با دستگاه
8 – 8 - 12
3

اسکوات
8 – 8 - 10
3

هاگ پا با دستگاه
8 – 8 – 8
3

پرس پا خوابیده
8 – 8 – 8
3
« پشت ران »

حرکت
تکرار
ست

لیفت پشت ران با هالتر
8- 4
4- 3

پشت ران خوابیده بادستگاه
8- 4
4- 3
« ساق »

حرکت
تکرار
ست

ساق پا نشسته با دستگاه
12 - 15
2

ساق پا ایستاده با دستگاه
15 - 15
2
« زیر بغل » (قسمت بالائی)

حرکت
تکرار
ست

زیر بغل با کابل دست باز از جلو
6 – 8 – 8 - 12
4

پاروئی تک دمبل خم
6 – 8 – 8 - 10
4

زیر بغل روئینگ ( قایقی )
8 – 8 – 8 - 8
4

زیر بغل با کابل دست معکوس
8 – 8
2
« سر شانه »

حرکت
تکرار
ست

سرشانه با دستگاه از جلو
6 – 8 – 8 - 12
4

نشراز جانب
6 – 8 – 8 - 10
4

نشراز جانب آرنج شکسته
8 – 8 - 10
3

نشر خم دستگاه
8 – 8 – 8 - 10
4

سرشانه با مولتی پرس از پشت
6 – 8 – 8 - 8
4
« تراپز ( کول ) »

حرکت
تکرار
ست

شراگزبا هالتر
8- 8 - 8
3

شراگز با دستگاه
8 - 10
2
« پشت بازو »

حرکت
تکرار
ست

پشت بازو با کابل (سیم کش)
10 – 10 - 12
3

پشت بازو تک سیم معکوس
10 – 10 – 10
3

دیپس نیمکت ( لبه نیمکت )
10 – 12 - 15
3

پشت بازو دمبل تک خم
8 – 8 - 10
3

ابر تگ‌ها: حرکت سینه هالتر این پرس تمرینات پشت تکرار عضلات برنامه حرکات دستگاه زیر بازو تمرین سینه دمبل پرس سینه حجم سینه افزایش حجم