اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1440
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

میستر اکهارت

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

اگر بخود اعتماد واطمینان داشته باشی همیشه جواب هر سوالی را که ازخود میپرسی میدانی
علت اینکه منتظری تا دیگری تأئید کند تنها از آنروست که بخود اعتماد نمیکنی!
تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است

ابر تگ‌ها: میستر اکهارت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1379
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

اوشو

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

عشق دردناک است چون برای سعادت راه می آفریند.
عشق دردناک است چون دگرگون می کند.. عشق دگرگونی است و هر دگرگونی دردناک خواهد بود.
چون کهنه به خاطر نو ناگزیر است رها شود.. کهنه آشناست ... ایمن .. بی خطر.. نو مطلقا ناشناخته است.
شما در اقیانوس ناشناخته در حرکت خواهید بود.
***********************
عشق گلی کمیاب است و فقط بعضی اوقات می روید. کمیاب است
زیرا فقط هنگامی اتفاق می افتد که ترسی وجود نداشته باشد و نه قبل
از آن. یعنی عشق فقط برای افراد عمیقا روحانی، می تواند واقع
شود. روابط جنسی برای همه امکان پذیر است. آشنایی برای همه
امکان پذیر است، اما عشق نه.
شعر زاده عشق است ، جایی که عشق هست ، همه هستی به
شعری دل انگیز تبدیل میشود .
********************
عشق مستلزم شجاعت است . زیرا برای سفر به اقلیم عشق باید
ترک نفس کرد وترک نفس برای زبونان ساده نیست .
***********************
....هیچ چیزی در امنیت نیست ..
هیچ چیزی نمیتواند ایمن و قطعی باشد,زیرا یک زندگی قطعی و ایمن بدتر از مرگ خواهد بود .
زندگی سرشار از عدم قطعیت هاست .
***************************
تو آن امپراطوری هستی که به خواب رفته و در رویا می بیند که گداست .
از خواب بیدار شو.
*************************

ابر تگ‌ها: اوشو

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4991
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

اورود بزرگ

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .
آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .
هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .


ابر تگ‌ها: اورود بزرگ

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1576
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

داریوش بزرگ هخامنش

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

 
 
اینک که من از این جهان می‌روم، بیست‌وپنج کشور در شاهنشاهی ایران است. و در همه‌ی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای ارج هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران، ارج‌مندند.
جانشین من خشایارشا باید مانند من در نگاه‌داری این کشور ها بکوشد و راه نگه‌داری این کشورها آن است که در کارهای درونی آن‌ها دست نَبَرد و کیش و دین و آیین‌های آنان را گرامی بدارد. اکنون که من از این جهان می‌روم تو دوازده کرور دِریکِ زر در خزانه‌ی شاهی داری و این زر یکی از شالوده‌های توان‌مندی تو می‌باشد. زیرا توان پادشاه تنها به شمشیر نیست که به دارایی نیز هست. هرآینه به یاد داشته باش که تو باید به این اندوخته بیفزایی نه این که از آن بکاهی. من نمی‌گویم که هنگام نیازمندی از آن برداشت نکن، زیرا روند این زر در خزانه آن است که هنگام بایستگی و ناچاری از آن برداشت کنند، ولی در نخستین گاه، آن چه برداشته‌ای به خزانه برگردان. مادرت آتوسا بر من هده دارد پس پیوسته ابزارهای خوش‌نودی‌اش را فراهم کن.
ده سال است که من در کار ساختن انبارهای دانه‌گی‌ها در جای جای کشور هستم و من روش ساختن این انبارها را که از سنگ ساخته می‌شود و استوانه‌مانند هست را در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تهی می‌شود کرم در آن بوجود نمی‌آید و دانه‌گی در این انبارها چند سال می‌ماند بی آن که تباه شود و تو باید پس از من، ساختن انبارهای دانه‌گی را پی‌گیری تا آن که همواره اندوخته‌ی دو یا سه سال کشور در آن انبارها باشد. و هر ساله پس از این که دانه‌گی‌های تازه به دست آمد از دانه‌گی درون انبارها برای فراهمی کم‌بود خواروبار از آن سود بر و دانه‌گی تازه را پس از این که بوجاری شد به انبار ترابر و بدین سان تو هرگز برای اندوخته‌ی خوراکی در این کشور دغدغه نخواهی داشت اگر چه دو یا سه سال پیاپی خشک‌سالی شود.
هرگز دوستان و نزدیکان خود را به کارهای کشوری نگمار و برای آن‌ها همان دوست بودن با تو بسنده است. چون اگر دوستان و نزدیکان خود را به کارهای کشوری بگماری و آنان به مردم ستم کنند و کار نادرست کنند نخواهی توانست آن‌ها را به کیفر برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری ارج دوستی بگزاری.
آب‌راهی که من می‌خواستم بین رود نیل و دریای سرخ بسازم هنوز به پایان نرسیده و پایانیدن آن آب‌راه از نگرش بازرگانی و جنگی بسیار ارج‌مند است تو باید آن آب‌راه را به پایان برسانی و هزینه‌ی گذر کشتی‌ها از آن آب‌راه نباید آن اندازه سنگین باشد که ناخدایان کشتی‌ها به‌تر ببینند که از آن نگذرند. اکنون من سپاهی به سوی مصر فرستادم تا این که در این مرز، سامان و آسایش بر پا کنند، ولی گاه آن نیافتم که سپاهی به سوی یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش توان‌مند به یونان بتاز و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران می‌تواند دست‌درازی‌کنندگان را گوش‌مالی دهد.
پیش‌نهاد دیگر من به تو این است که هرگز دروغ‌گو و چاپلوس را به خود راه نده، چون هر دوی آن‌ها آفت پادشاهی هستند و بدون دل‌سوزی دروغ‌گو را از خود دور نما. هرگز کارمندان دیوان را بر مردم چیره نکن، و برای این که کارمندان دیوان بر مردم چیره نشوند، قانون خراج برنهاده‌ام که پیوند کارمندان دیوان با مردم را بسیار کم کرده است و اگر این قانون را نگاه‌داری کارمندان کشوری با مردم چندان درگیر نخواهند شد.
افسران و سربازان ارتش را خرسند نگه‌دار و با آن‌ها بدرفتاری نکن. اگر با آن‌ها بدرفتاری کنی آن‌ها نخواهند توانست هم‌چون تو کنند. ولی در میدان جنگ تاوان خواهند گرفت اگر چه به بهای کشته شدن خودشان باشد و تاوان‌گیری آن‌ها این گونه خواهد بود که دست روی دست می‌گذارند و سرمی‌سپرند تا پیش‌زمینه‌های شکست تو را فراهم کنند.
کارِ آموزش را که من آغازیدم، پی‌گیر و بگذار مردمان تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا این که دریافت و خرد آن‌ها بیش‌تر شود و هر چه دریافت و خرد آن‌ها بیش‌تر شود، تو با دل‌آسودگی بیش‌تری می‌توانی شاهی کنی. همواره پشتیبان کیش یزدان‌پرستی باش. ولی هیچ مردمی را ناچار نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به یاد داشته باش که هرکس باید آزاد باشد و از هر کیش که گرایش دارد پیروی نماید.
پس از این که من زندگی را بدرود گفتم، بدن مرا بشوی و آن مرگ‌جامه‌ای را که من خود فراهم کرده‌ام بر من بپیچان و در گاهوک سنگی جای ده و در گور بگذار. ولی گورم را که ساخته شده دربسته نکن تا هر زمانی که میتوانی به گور اندر بشوی و گاهوک سنگی مرا در آن جا ببینی و بفهمی، که من پدر تو پادشاهی توان‌مند و استوار بودم و بر بیست و پنج کشور شاهی می‌کردم، مردم و تو نیز مانند من خواهی مرد. زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در این جهان نخواهد ماند. اگر تو هر زمان که گاهی به دست می‌آوری اندر گور من بشوی و گاهوک را ببینی، خودپسندی و خودخواهی بر تو چیره خواهد شد، ولی هنگامی که مرگ خود را نزدیک دیدی، بگو گور مرا دربسته کنند و سفارش کن که پسرت گور تو را باز نگه دارد تا این که بتواند گاهوک تن تو را ببیند. زنهار زنهار، هرگز هم دادخواه و هم داور نشو اگر از کسی داوشی داری بپذیر که یک داور بی‌سونگر آن داوش را رسیدگی کند. و رای دهد. زیرا کسی که داوش‌مند است اگر داور هم بشود، ستم خواهد کرد.
هرگز از آباد کردن دست برندار. زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این یک روند است، هنگامی که کشوری آباد نمی‌شود به سوی ویرانی می‌رود. در آباد کردن، کندن کاریز و ساخت راه و شهرسازی را در جای‌گاه نخست نِه.
گذشت و بخشایش را فراموش نکن و بدان که پس از دادگری برجسته‌ترین زاب پادشاهان بخشایش است و گذشت، ولی بخشایش باید تنها هنگامی به کار بیفتد که کسی در برابر تو لغزش کرده باشد و اگر در برابر دیگری لغزش کرده باشد و تو ببخشایی ستم کرده‌ای زیرا هده‌ی دیگری را پایمال نموده‌ای. بیش از این چیزی نمی‌گویم این گفته‌ها را هنگام بودن کسانی که جز تو در این جا هستند، کردم تا این که بدانند پیش از مرگ، من این سفارش‌ها کرده‌ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا می‌دانم که مرگم نزدیک شده است.

ابر تگ‌ها: سفارش نامه داریوش داریوش بزرگ هخامنش

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1628
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

سقراط

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

سوال سقراط
سقراط می گوید یونانیان دروغگویند سقراط دروغ گو است پس سقراط دروغ می گوید که یونانیان دروغگویند لذا یونانیان راستگویند سقراط یونانی است پس سقراط راست گوست لذا سقراط راست می گوید که یونانیان دروغ گویندحالا شما بگین که یونانیان دروغگویند یا راست گو؟


ابر تگ‌ها: سوال سقراط یونانیان دروغگویند سقراط راست گوست سقراط یونانی است

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1254
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

تارا

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

بر گرفته از نظر تارا
 
 
پیش ازآمدن تو آبی آرام اجازه جاری شدن را ندارد
شقایق عاشق عید است و منتظر
آسمان غمگین است و چشم براه
پیش از آمدن تو قلبها بی ستاره و تنها....
غروب بی افق و سپیده دم بی نور....
فاصله ها مبهم و رویاها حقیقتی تلخ...
عشق احساسی غریب است وبهار بی مفهوم و پوچ.
پیش از تو چشمها در حسرت یک نگاه عاشقانه
وچراغ ساحل آسودگی ها در بی کرانی دریا ناپدید
پیش از تو نیازمند چیزی بودم که باورش کنم
و تو در راهی آرام و بی وقفه
اکنون به برکت آمدن توست...
که معنای واقعی شکفتن عشق را درک میکنم
نشسته ام به انتظاری شیرین تر از هر شاخه نباتی . همین

ابر تگ‌ها: تارا

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1142
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

«شل سیلور استاین»

دسته بندی: ⥀ سخن بزرگان

مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید

در خانه ای سرد ، بالای خیابان سالیوان ،
آخرین کسی که شلوار فاق کوتاه می پوشید ، در شرف مردن بود
عینک افتابی به چشم داشت و به همین دلیل کسی نمی توانست تشخیص بدهد
که او گریه می کرد یا نه .
همه معتادها و همه علاف ها
و همین طور همه کافه دارها
دور تختش جمع شده بودند .
وصیت کرد
تا تکلیف اموالش را روشن کند
و آخرین کلمه ها را به زبان آورد:
گفت : ( کفش هایم را برای مادرم بفرستید ،
بلوزم را به جا لباسی آویزان کنید .
گیتارم را در میدان واشنگتن بسوزانید .
برای اینکه هیچ گاه یاد نگرفتم که آن را چگونه بنوازم .
خانه ام را به یک آدم مستمند بدهید
و بگوئید که اجاره آن تمام و کمال پرداخت شده .
پول ها و موادم را خودتان بردارید ،
ولی مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید .
مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید دوستان ،
با عینک آفتابیم .
گیتارم را در میدان واشنگتن بسوزانید
ولی مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید .)
گفت : ( جوجه خروس هایم را
به کسی بدهید که آنها را می خواهد .
شعر هایم را
به کسی بدهید که آنها را می خواند.
زیر کافه برایم قبری بکنید ،
و آهنگ غم انگیزی پخش کنید .
همه را شاد و شنگول کنید
در لحظه ای که مردم ،
و مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید .
مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید دوستان ،
با عینک آفتابیم .
گیتارم را در میدان واشنگتن بسوزانید
ولی مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید .
کفش های راحتی اش را پرت کردیم وسط خیابان ،
بلوزش را گذاشتیم همانجا ، روی زمین .
گیتارش را فروختیم
در کافه گوشه خیابان
به کسی که می دانست چگونه آن را بنوازد .
موادش را دود کردیم .
پول هایش را خرج کردیم.
شعر هایش را دور ریختیم .
باب ، نوارهایش را برداشت ،
و اد ، کتابهایش را ،
و من هم عینک آفتابی فکسنی آن بدبخت را برداشتم .
گفت : (مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید دوستان ،
با عینک آفتابیم .
گیتارم را در میدان واشنگتن بسوزانید
ولی مرا با عینک آفتابیم به خاک بسپارید .)
وقتی بزرگ شدم،
میخواهم هرکسی باشم
به جز یک پدر بد اخلاق،
یک راننده اتوبوس بی حوصله،
یک آدم عصبانی،
یا یک آدم ناامید که با همه دعوا دارد،
و یا آدم گنده ای که بیهوده باد توی دماغ می اندازد،
خب مثل اینکه دیگر آدمی نمانده...
پس بهتر است فعلاً بزرگ نشوم،
تا ببینم بعد چه می شود!
 
 
شل سیلور استاین

ابر تگ‌ها: شل سیلور استاین عینک آفتابی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1613
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 8 آبان 1387
8 آبان 1387

اس ام اس بارون1

دسته بندی: ⥀اس ام اس

1-تازه فهمیدم تواین دنیا هیچ قلبی واسه من نمی تپه حتی قلب خودم...چون اونم واسه
تو می تپه.
2-دنیا مثل بازی گل یا پوچه با تو گله بی تو پوچه.
3-این sms جهت بالا بردن کلاس شما در جمع میباشد بعد از خواندن الکی بخندید.
4-تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که در خانواده ایرانی یک عدد باد صدادار به اندازه 10عدد
قرص اکس شادی آور است.
5-وقتی از همه جا ناامید شدی برو وسط کوه وداد بزن که آیا امید هست آنوقت خواهی شنید
که هست هست هست.
6-مسابقه:1-جانداره؟نه2-آدمه؟شاید3-بی ریخته؟بله4-خوبه؟ای...همچین5-smsمیخونه؟
الان بله6-تو فکره؟مثل سگ تو فکر تلافیه.
7-زمانیکه صدایت کرده بودم/ وجودم را فدایت کرده بودم/ندانستم که بی مهری وگرنه/
همان موقع رهایت کرده بودم.
8-آدمک آخر دنیاست بخند/آدمک مرگ همین جاست بخند/دستخطی که تورا عاشق کرد/
شوخی کاغذی ماست بخند/آدمک خر نشئی گریه کنی/کل دنیا سراب است بخند/ آن کس
که بزرگش خواندی/به خدا مثل تو تنهاست بخند.
9-میدونی اوج رفاقت کجاست؟به یاد رفیقی باش که به یادت نیست من الان در اوج رفاقتم.
10-از کی احساس کردی پیر شدی؟ازوقتی که به یه خانم چشمک زدم بعد آن خانم ازمن
پرسید آشغالی تو چشمتون رفته.
11-سبزترین سبزها تقدیم تو باد! با تشکر سازمان پخش علوفه دام.
12-دل هیچ کس نمیسوزد به حال غمناکم/مگر سوزد همان شمعی که میسوزد سر خاکم.
13-دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت نه اینکه بمونم و فراموشت کنم.
14-لا لا لا لا بخواب دنیا خسیسه/واسه کمتر کسی خوب مینویسه/یکی لبهاش تو خواب
هم غرق خندست/یکی چشماش تو خواب هم خیس خیسه.
15-سشوارچیست؟وسیله ای که باد گرم تولید میکند=کولر دانشگاه
16- به همانقدر که چشم تو پر از زیبایست/ بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایست.
17-توی آسمون دنیا هر کسی ستاره داره/چرا وقتی نوبت ماست آسمون چیزی نداره.
18-خنده تلخ آدما همیشه از روی دلخوشی نیست/گاهی شکستن دل یک نفر کمتر از آدم کشی نیست.
19-دل اسیر دل/دل اسیر دوست/دوست چه میداند/دل اسیر اوست.
20-موبایل مشکی من از غم نیست/smsهای ارسالی من کم نیست/ من واسه خودم قانونی دارم/
هرکیsmsهای منو جواب نده آدم نیست.
21-همانقدر که ستار ههست اگرماه بود/باز هم این آسمان بی تو سیاه بود.
22-میگن خندیدن هیچ ربطی به مردن نداره ولی عزیزم تو بخند تا من برات بمیرم.
23-یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم/خوبم به خوبی تو هر جند نپرسی حالم.
24-انسان 100سال هم زندگی نمیکند اما با کوچکترین اشتباه غصه هزار سال را میخورد.
25-خاک پای دوست شدن در نزد ما یک آرزوست/گر دوست قابل بداند جان من تقدیم اوست.
26-ما به دنیا آمده ایم تا در زندگی قیمت گذاری کنیم نه برای اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.
27-عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید هرگز قادر نخواهید بود
آن را دوباره جمع کنید.
28-اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده/بزن توی سرش چون جوون باید روی پای خودش وایسه.
29-قدرت دید خانمها:یه تار مو رو روی کت شوهرشون میبینن اما چرا تیر برق کوچه شان را هنگام
رانندگی نمیبینن.
30-به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی شمعی روشن کن.
31-زبانت را نگه دار تا دوستت را نگه داری.
32-دوستی قطاری است که اولین ایستگاه آن آشنایی آخرین ایستگاهش جدائیست.
33-به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت نگاه کند.
34-فراموش کن چیزی را که نمیتوانی بدست بیاری و بدست بیار چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی.
35-اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شد.
36-همیشه بدترین و غمگین ترین لحظات توسط کسی ساخته میشه که شیرین تری و شادمان ترین لحظات را
برای او ساخته ای.
37-میگی گل رو دوست داری ولی می چینیش/میگی بارون رو دوست داری ولی با چتر میری
زیرش/میگی پرنده ها رو دوست داری ولی میندازیشون تو قفس/چه جوری نترسم وقتی میگی دوستم داری.
38-دلتنگی همیشه از ندیدن نیستلحظه های دیدار با همه زیبایی نگاه پر از دلتنگی است که مبادا دیدار شیرین امروز خاطره
تلخ فردا باشد.
39-یه معتاده هی داد میزده تاکشی تاکشی بالاخره یه تاکسی ده متری جلوتر وای میسته معتاده میگه لامصهب
اونجا که مقصدم بود.
40-ای کاش میدانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری وآخرین سیاه پوش که مرا به فراموشی میسپارد چه کسی خواهد بود.
41-لای خاطرات تلخم یاد تو همیشه شیرین یاد تو همیشه هستم نازنین رفیق شیرین.
42-زیرسیگاری با اینکه میدونه سیگار همیشه دلشو میسوزونه ولی باز هم اونو تو دلش جا میده*زیرسیگاریتیم رفیق.
43-ترکه میره تو شکم خر میشه خرتوخر.
44-توی تقویم مینویسم تا بمونه یادگاری/ روز تلخ عاشقیمون گفتی که دوستم نداری /میچکه قطره اشکم روی این جملهء آخر/ حتی این قلم نداره این شکست تلخُ باور/ میگذره روزها و سالها اما باز پر از غروبم/ هر کی حالم رو میپرسه، /به دروغ میگم که خوبم /نمیخوام کسی بفهمه با پریدنت شکستم /رفتی و تنهای تنها با خیال تو نشستم/ توی تقویم مینویسم، رفت اونی که عاشقم کرد/ دیگه خورشیدی ندارم، واسه این روزای دل سرد/ تقویم از اسم تو پر شد جای تو خالی اینجا منم و خاطرهست
45-گرشبی مست درآغوشم بیفتی چنان برلبانت بوسه زنم که ازنفس بیفتی
46-تنها برنا مه ی که تکرارش آرزوی من است پخش زنده ی دیدار تواست
47-تــو کـه رفــتـی بـه ســلامـت/وعــده مــــا بــه قـــیـــامــــت/حـسـرت یـه لـحـــظــه دیـــدنابر تگ‌ها: اس ام اس بارون پيامك بارون

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2152
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 10 مهر 1387
10 مهر 1387

دعوت به همکاری

دسته بندی: ✔درباره ما

سايت زاويه از كليه دوستان علاقه مند در رشته هاي تخصصيي كه دارند دعوت به همكاري مينمايد.توسط ايميل زير با ما در تماس باشيد:
Pars_soft@yahoo.com

ابر تگ‌ها: برنامه نرم افزار سایت زاویه سايت زاويه چيست تاريخچه شروع كار سايت زاويه شرايط تبادل لينك با سايت زاويه رضا حسين زاده آرش حسين زاده REZA HOSSEINZADEH ARASH HOSSEINZADEH ZAVYEH.COM ZAVYEH

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4787
 • نويسنده: arash
 • تاريخ: 12 شهریور 1387
12 شهریور 1387

لينك دوست در ميهن بلاگ

دسته بندی: ✔لينك دوستان

همایش بزرگ میهن بلاگیها:

بهترین لینک, وبلاگهای عکس,هک,جک,ورزش,شعر,نرم افزار-دانلود,...
***تبادل لینک با سایتها و وبلاگها یعنی افزایش بازدید کننده شما****
ما را به نام بهترین سایت ایرانی ونرم افزار ایرانی لینک کنید و بعد به اطلاع دهید تادر اسرع وقت شما را لینک کنیم
 
مسئولیت مطالب وبلاگهای زیر برعهده خود اشخاص است وبه منظور تایید از سمت سایت زاویه نمی باشد.
جذابترین سایت تفریحی
جهان کامپیوتر جهانی شگفت انگیز
دانلود
پیام روز
بیا تو رپ
وبلاگ گردآوري مقالات
ويندوگيم
farzadfarzin&sasy
خودمونی
عشقولانه
داستانهای کوتاه و خواندنی
جدید ترین ترفندهای آی تی
وبلاگ شخصی میلاد بهراد
دادن اطلاعاتی به همه فارس زبانان
دانلود همه چیز
شهاب های آسمانی
بزرگترین مرکز لینک دانلود
مموشك
زر پی سی برترین سایت فارسی زبانان
دانلود پرووه avr و نرم افزار موبایل
دنياي نرم افزار
pussycat dolls fan
جامع ترین وبلاگ آموزش کسب درامد از اینترنت لینک
@ فقط كليك كن !!! @
دنیای عکس
عاشق تنها
پایگاه اطلاع رسانی
fbi joke
بزرگترین مرکز لینک دانلود
دکوراسیون-اجتماعی- سیاسی
ترنگ جذّابترین سایت تفریحی و سرگرمی در ایران
تا شقایق هست زندگی بایدکرد
۩۞۩ بهترین عکسها و آهنگها ۩۞۩
تمدن باشکوه ایران باستان
دنياي مطالب جالب و خواندني
عکس انواع حیوانات
rap021
کشتی گیران شهرستان اردکان یزد
رضوان سلام
raper world
فروشگاه و دانلود
بزرگترین سایت تفریحی ایرانی وبلاگ
همه چیز از همه جا
عشق بی پایان
سورس كد sourcecode
هر چیزی که بخوای
ليبرا تك آهنگ
دنيای احتياجات
جدیدترین فیلم و برنامه ها
بهترین ها را از ما بخواهید
بهترین عکسها و آهنگها
مهندسی پزشکی
ليبرا تك آهنگ
اطلاعات روزانه
نظرسنجی های اینترنتی
دست نوشته های سعید
کارگردانان دانشکده صداوسیما
زیباترین مدلهای لباس-آرایش زیبایی
اسب آتشین
عالی جناب بی رنگ بازار
دانلود همه چیز
ساحل بارانی
071
صدرنیوز
دانلود جديدترين نرم افزارها
iran earth
سورس کد
دانشمندان
ذهنت را تغییر بده
هلد الکتریک
نگاه کن ببین
شاهنامه خوانی
مولانا
مجله الکترونیکی ایمانشهر
آلاچیق
بزرگترين و بروزترين وبلاگ تخصصي موبايل
فول آلبوم خوانندگان ایرانی
انتخاب برتر
دنياي سرگرمي
جزیره ترفند و دانلود نرم افزار
نرم افزار كامپيوتر و موبايل لوازم خدمات فيلم آهنگ كتاب و داستان
همه چیز از همه جا در اینجا
یک حسین تا میر حسین
خودت بیا...
سیاست شیاطین
ارتش آبی
دانلود کتاب و جزوات دانشگاهی
مدیریت دانش نامه آزاد پرویس
جایی برای دانلودابر تگ‌ها: لينك دوستان تبادل لينك بالا رفتن رتبه سايت بالا رفتن رنك وبلاگ افزايش بازديدكنندگان افزايش فروش سايت كاهش رتبه آلكسا بهبود رتبه گل سرچ در صفحه اول گوگل